Fukt och mögeltalko

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det var ett femårigt verksamhetsprogram med syftet att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att börja med fukt- och mögelskadorna. Under talkot samlades mycket material och gjordes en informativ webbsida. Fukt- och mögeltalkot leddes från miljöministeriet. Då projektet tog slut tog Hengitysliitto över ansvaret för webbsidorna.