Styrelsen för år 2019 vald

Föreningens höst- och valmöte arrangerades i samband med FinnBuild-mässan i Helsingfors 12.10. Ca 50 medlemmar deltog på mötet där det slogs fast verksamhetsplan och budget för år 2019 samt valdes förtroendepersoner.

Föreningens ordförande Rainer Kukko hade meddelat att han inte ställer upp för återval, så valnämnden föreslog att Patrik Flöjt skulle väljas till föreningens ordförande för kommande två år. Mötet understödde förslaget och Flöjt valdes enhälligt. Valet är historiskt, då föreningens ordförande kommer från Jakobstad, Norra lokalavdelningen. Alla ordföranden har hit tills hört till Helsingfors lokalavdelning. Till Flöjts suppleant valdes Matts Björkgård. Tarja Heinonen fortsätter som föreningens ekonom, med Tryggve Leander som personlig suppleant. Som Helsingfors lokalavdelningens representant i styrelsen invaldes Matias Makkonen, med Björn Winberg som suppleant. Eftersom Flöjt hade ännu ett år kvar av sin period som ledamot i styrelsen upprättades ett fyllnadsval. Sixten Fredriksson valdes till styrelseledamot för år 2019 samt Peter Sundfors till hans suppleant. Markus Sjöholm fortsätter som junior representant i styrelsen.

Budgeten godkändes i föreslagen form. Medlemsavgifterna blir oförändrade; 70 euro ordinarie medlem, 35 euro senior medlem, 5 euro junior medlem och 300 euro understödande medlem.

På mötet beslöts det att det år 2019 utges 4 nummer av VVS-tidningen, 2 på våren och 2 på hösten.

Enligt stadgarna arrangeras 4 föreningsmöten år 2019 enligt följande;
8–9.2 föreningsmöte på Ikalis spa
20.3 årsmöte i Vasa i samband med Energy Week
1–2.11 höst- och valmöte i Tallinn
13.12 julmöte i samband med julfesten i Tekniskas salar i Helsingfors

I övrigt kommer verksamhetsåret 2019 aktiviteter att i stor sett följa tidigare års koncept.

Under övriga ärenden informerade Patrik Flöjt att Norra lokalavdelningen fyller 50 år, vilket firas med fest 3.11 i Jugend salen i Jakobstad. Till sist önskade HEET-klubben alla VSF:are hjärtligt välkomna på sin traditionella HEET-middag 5.11.2018, som arrangeras i Cor-huset, Majstadsgatan 11 i Helsingfors.