Lyckad julfest

Föreningens traditionella julfest firades fredagen 14.12.2018 i Tekniskas salar i Helsingfors. Innan festen började hölls julmötet, där fyra nya medlemmar och en understödande medlem godkändes samt tackades föreningens avgående ordförande Rainer Kukko.

Julfesten började med att Esbo Lucia 2018 Denjah Leinson med följe sjöng otroligt vackert, varefter deltagarna fick njuta av julbuffét som kryddades med snapssånger under ledning av Oscar Mansén.

Det höga rörmokarskråets allvisa råd fick två nya medlemmar, då Jerker Wilén och Thomas Mäki utnämndes till råd.

Föreningens guldmärke nr. 33 tilldelades Robert Wiklund för hans stora insatser för VVS-tidningen. Dessutom överräcktes silvermärke, som beviljats redan 2013, till Thomas Mäki.

Kvällen avslutades med lotteri, i vilket Tryggve Leander vann den berömda fruktkorgen.