EU:s produktdatabas EPREL

För att man bättre skall hitta produktinformation och för att bättre kunna utöva marknadsövervakning utarbetas som bäst en produktdatabas. Det är obligatoriskt för alla leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om alla nya produkter som omfattas av kraven på energimärkning i den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) fr.o.m. 1.1.2019. Om produkter/modeller släppts ut på marknaden 1.8.2017-1.1.2019 ska leverantörerna senast den 30.6.2019 föra in informationen om dessa i produktdatabasen. Informationen i databasen blir offentlig först i april 2019.

Produktdatabasen är uppbyggd så att leverantörerna främst matar in siffervärden, vilket möjliggör att produktinformationen kan läsas/skrivas ut på vilket EU-språk som helst. Flera planerare välkomnar registret. Idag är det möjligt att produktinformationen endast finns på ett språk som planeraren ej förstår.

EPREL produktregistret hittar du här: https://energy-label.ec.europa.eu.

Läs mer…