Höst- och valmötet hölls 1.11.2019

Föreningens medlemmar samlades till höst- och valmöte den 1 november i mötesrum på Viking XPRS. På mötet godkändes stadgeändringar samt verksamhetsplan och budget för år 2020. Det beslöts att medlemsavgifterna för personmedlemmar inte höjs år 2020 utan förblir  70 euro för ordinarie medlemmar, 35 euro för seniorer och 5 euro för juniorer. För understödande medlemmar erbjuds från och med nästa år olika kategoriers medlemskap.

VSF styrelse och övriga förtroendevalda år 2020

Till föreningens viceordförande för perioden 2020-2021 valdes Robin Gottberg med Ove Lahtivuori som suppleant. Peter Lindström med Tom Forsblom som suppleant och Roland Westerbacka med Benny Mörk som suppleant återvaldes för följande två år. Matts Björkgård invaldes som ny in i styrelsen, hans suppleant är Sixten Fredriksson.

Styrelsen 2020

ordförande Patrik Flöjt  (Sixten Fredriksson)
viceordförande Robin Gottberg, VN (Ove Lahtivuori)
ekonom Tarja Heinonen  (Tryggve Leander)
Matias Makkonen, HF  (Björn Winberg)
Peter Lindström,ÖN (Tom Forsblom)
Roland Westerback, VA (Benny Mörk)
Matts Björkgård, NO (Patrik Slussnäs)

junior representant Markus Sjöholm

Funktionärer för 2020

verksamhetsgranskare
Brilliance-Tilit/Trygve Ehrnrooth o. Mikael Strandell
suppleant Rainer Kukko

Representanter i FINVAC
Mikael Nystedt o. Siru Lönnqvist

Representant i Talotekniikka Julkaisut Oy:s styrelse
Robert Wiklund

Representant i FISE Oy:s styrelse
Siru Lönnqvist

Valnämnden
Mikael Nystedt, Tryggve Leander, Sixten Fredriksson

Tidskriften får ny chefredaktör

VVS-tidskriftens långvariga chefredaktör och ansvariga utgivare Magnus Hallberg hade meddelat att han inte ställer upp för återval, utan önskade att nya krafter skulle ta över. Robert Wiklund föreslog och valdes enhälligt till ny chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften. Magnus avtackades för hans enorma insatser för tidskriften.

Efter mötet valde en del medlemmar att stanna en natt i Tallinn emedan andra åkte hem.