Hösten är bakom dörren – dags att utföra service på hustekniken

Sommaren närmar sig sitt slut. Nu är det dags att utföra service och kontrollera fastighetens tekniska system, innan uppvärmningssäsongen börjar. Förutom boendekomfort och driftsäkerhet medför regelbunden service även kostnadsbesparing.

På hösten lönar det sig att utföra service och kontrollera dessa saker:

Uppvärmningssystemet

  • Kontrollera att ventilerna i batteriets termostater fungerar. Termostaten stänger av uppvärmningsvattenflödet, ifall människor och elapparater avger rikligt värmeenergi till rummet.
  • Låt inställningarna för systemet kontrolleras. Ett uppvärmningssystem som är rätt injusterat fungerar korrekt. Det blir för kallt i en del av byggnaden på vintern, samtidigt som det i en annan del av byggnaden är för varmt, om nätet inte är i balans.
  • Kontrollera trycket i uppvärmningsnätet. Det kan vara ett tecken på systemet läcker ifall trycket i nätet sjunker.
  • Kontrollera att pumpen fungerar. Pumpen som cirkulerar vattnet i uppvärmningsnätet är normalt inte igång under sommaren. Då kan det sjunka orenheter i botten av pumphuset, vilka medför störningar i pumpens funktion.
  • Öppna uppvärmningens sommarsventil då vädret blir kallare.

Ventilation

  • Byt filtren i ventilationsaggregatet.
  • Rengör eller byt filtren i friskluftsventiler.

Stuprörsbrunnar och rännor

  • Ta bort löv och barr regelbundet.

Rökkanaler

  • Beställ sotning för eldstäder och rökkanaler samt kontrollera fogarnas skick i eldstaden.

Ett fungerade system ger besparing

Ett fungerande uppvärmningssystem håller innetemperaturen behaglig fastän utetemperaturen varierar. En lämplig rumstemperatur är 20–22 grader.

  • Om rumstemperaturen stiger med en grad ökar uppvärmningskostnaderna till och med fem procent. Att hoppa över underhåll och inspektioner kan orsaka ett stort hack i plånboken senare i händelse av ett systemfel, säger VVS-experten Marko Kempas från VVS-Tekniska Entreprenörer .

Det är en bra idé att låta en expert från lokala VVS-företaget kontrollera värmesystemet. I hög- och radhus hör det grundläggande justeringsarbetet och inställningen av styrenheterna till bostadsaktiebolaget: så ta kontakt med fastighetsskötselbolaget för ditt hus.