Nordiskt projekt inom ventilation

Syftet med detta projekt är att jämföra nordiska ventilationsbestämmelser och riktlinjer och identifiera möjligheterna att förbättra riktlinjernas enhetlighet för bättre inomhusmiljökvalitet och energieffektivitet. Syftet är också att skapa en nordisk plattform för kunskapsutbyte och diskutera faktiska frågor. Projektet samordnas i Finland av VVS Föreningen i Finland rf (VSF) med stöd från Jamira Oy, Sisäilmayhdistys ry, Finlands fastighetstekniska industri och handel (Talteka) och Suomen LVI-Liitto SuLVI ry. Projektet finansieras av miljöministeriet och det pågår till slutet av 2021. Läs mer på projektets webbsida.