Använd kylningen smart

Sommarsolen är hett efterlängtad, men när vädret blir alltför varmt behövs det vanligen också kylning. Kylning av hemmet höjer boendekomforten. Både ventilations- och kylapparaterna kräver också översyn då och då. Också inomhusluften blir friskare när man regelbundet rengör självdragsventilerna och filtren i ventilationsapparaterna. Att kontrollera inställningarna hör också till saken.

Det finns enkla sätt att förebygga att det blir för varmt inomhus också utan elförbrukande kylapparater. Om det finns behov av mekanisk kylning bör du välja en så energieffektiv apparat som möjligt.

 

Skydda ditt hem mot sommarhettan energiekonomiskt

Mekanisk kylning kanske inte alls behövs, om du ser till att hålla solgasset ute på dagen och undviker att använda värmealstrande apparater inomhus. I nya hus har det blivit allt viktigare med solskydd. Solskyddet är effektivast om det går att helt förhindra solstrålning mot fönstret. Persienner mellan fönstren gör också en viss nytta, men är betydligt mindre effektiva än utvändiga solskydd.

Utvändiga solskydd så som markiser ger effektivt skydd mot solen. Invändiga solskydd så som persienner eller rullgardiner är också till hjälp. Det finns bland annat utvändiga persienner med automatisk styrning samt motoriserade markiser, påminner experten Päivi Suur-Uski på Motiva.

Kontrollera också att värmeelementen är avstängda. Om det finns (elektrisk) komfortvärme i badrummet lönar det sig att stänga av den helt när bostaden står tom en längre tid. Heta sommardagar kan man också annars ha golvvärmen lägre ställd än på vintern. I hus med självdragsventilation är luftväxlingen betydligt sämre på sommaren än på vintern. Försäkra dig om att luftväxlingen är tillräcklig i våtrummen, så att golvet och de övriga ytorna torkar upp under dagen.

 

Gör så här för att stänga värmen ute:

 • Håll dörrar och fönster stängda på dagen.
 • Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna.
 • Stäng av elapparater som inte behövs. Undvik t.ex. att värma ugnen och bostadsbastun.
 • Öppna fönstret bara på skuggsidan vid behov. Utnyttja nattsvalkan när du vädrar.

 

Välj en energieffektiv kylapparat

Vid långvarig värmebölja kan det bli plågsamt varmt inne, och då skaffar många en fläkt eller en luftkonditioneringsapparat för att göra tillvaron mer uthärdlig. En fläkt sätter rumsluften i rörelse, vilket gör att värmen avdunstar snabbare från huden, även om fläkten inte i sig sänker inomhustemperaturen. Flyttbara luftkonditioneringsapparater kyler däremot rumsluften och avfuktar den.

En luftvärmepump är den effektivaste kylapparaten för hemmabruk, om det bara är möjligt att installera en sådan. Vid köpet gäller det att komma ihåg att luftvärmepumpar endast får installeras av en behörig entreprenör, och i bostadsbolag krävs tillstånd från bostadsbolaget. Måttlig kylning med en luftvärmepump blir inte särskilt dyrt.

 

Att tänka på vid valet av kylapparat:

 • Tänk igenom användningsändamålet och välj apparat efter det: apparater med mindre effekt klarar att t.ex. kyla sovrummet, men i större rum behövs mer kapacitet.
 • Kontrollera energiklassen och välj en så energieffektiv apparat som möjligt.
 • Jämför apparaternas ljudnivå (dB), skillnaderna är stora. Särskilt om apparaten används i sovrummet ska den helst också vara tystgående.
 • Energieffektivitetskoefficienten (EER) i energimärkningen anger apparatens verkningsgrad. Ju högre värde, desto mer ekonomisk är kylningen.
 • Ta också en titt på frånluftsslangen och fundera på hur du på ett vettigt sätt kan leda ut den genom vädringsfönstret eller dörren och få den att hållas på plats. Om slangen halkar in, leds den varma luften tillbaka in i rummet. Det kan leda till att apparaten går i ett utan pauser, och ändå värmer den samtidigt upp inomhusluften.

 

Tips för vettig mekanisk kylning

Att använda fläktar, kalluftsblåsare och luftkonditioneringsapparater kostar från några tiotals cent upp till ett par euro per dygn, beroende på apparaten och hur den används. Du spar el och pengar genom att använda apparaterna klokt och endast vid behov.

 

Gör så här:

 • Stäng av apparaterna när du inte vistas i rummet.
 • Låt inte fönstret eller dörren stå öppen om du använder mekanisk kylning.
 • Apparater i enskilda rum: kyl bara det rum där kylning verkligen behövs, t.ex. sovrummet.
 • Om du använder luftvärmepumpen för kylning: vanligen räcker det med att kyla inomhusluften en eller ett par grader för att den ska kännas behaglig, eftersom luften samtidigt avfuktas.

 

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. VVS Föreningen i Finland rf deltar i Kommunikationsforumet. Forumets verksamhet samordnas av Motiva.

 

Motivas riksomfattande energirådgivning ger handledning om smart energianvändning. På Facebook-sidan Asiaa energiasta besvaras konsumenternas frågor av en expert.