Fjärravläsning av vattenmätaren ersätter inte vattenmätarens display

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att vattenmätare avsedda för faktureringsanvändning alltid även måste ha en display. Det räcker inte med fjärravläsning. Organisationer, byggherrar, planerare och bostadsaktiebolag som ansvarar för skaffande av vattenmätare måste se till att de skaffar och installerar endast vattenmätare som uppfyller kraven.

Fjärravläsning av vattenmätare har blivit allt vanligare i och med nya regelverk. Vid nybyggnation och sanering är fjärravläsbara vattenmätare idag obligatoriska. Fjärravläsning används för fakturering och förbrukningsövervakning via webben.

Vattenmätaren måste alltid ha en display avsedd för konsumenten. Utan displayen kan den boende inte själv övervaka vattenförbrukningen och faktureringsinformationen. Att kontrollera avläsningen på displayen är det enda sättet för den boende att övervaka om vattenmätaren fungerar tillförlitligt. Värdet i vattenmätarens skräm är i slutändan det som faktureringen bygger på, säger överinspektör Sari Hemminki i Tukes meddelande.

Fel kan också uppstå vid fjärravläsning, avläsningarna från vattenmätaren kan till exempel vara anslutna till grannen i faktureringssystemet eller så förflyttar sig avläsningarna inte korrekt på grund av till exempel nätverksstörningar. Det enda sättet att undersöka dessa situationer är att övervaka förbrukningen via skärmen. Bostadsaktiebolaget ansvarar för lägenhetsspecifika vattenmätare, medan vattenverket ansvarar för fastighetsmätarna, fortsätter Hemminki.

Vattenmätare som används vid fakturering bör uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet. En vattenmätare utan display uppfyller inte kraven. Även vattenmätarens tillförlitlighet bedöms som en del av mätarens godkännande. En vattenmätare som uppfyller kraven är CE M -märkt. Vattenmätarens konstruktion och dess komponenter beskrivs i det anmälda organets godkännandeintyg. Godkännandeintyget och markeringarna på mätaren beskriver också vattenmätarens driftförhållanden, till exempel temperaturintervallet, flödesområdet och de tillåtna installationslägena, som också finns i mätarens installationsanvisningar. Enligt miljöministeriets förordning måste vattenmätare placeras på en plats där de lätt kan avläsas, berättar överinspektör Heikki Koivula.

Tillverkare, importörer och distributörer måste se till att vattenmätarna på marknaden uppfyller kraven. Medan organisationer, byggherrar, planerare och bostadsaktiebolag som ansvarar för upphandling i sin tur bör se till att de endast skaffar godkända vattenmätare.

 

Läs mera på Tukes webbsida om vattenmätare:

Vattenmätare – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)