Bra information om småhus och höghus från olika årtionden

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det var ett femårigt verksamhetsprogram med syftet att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att börja med fukt- och mögelskadorna. Under talkot samlades mycket material och gjordes en informativ webbsida. Fukt- och mögeltalkot leddes från miljöministeriet. Då projektet tog slut tog Andningsförbundet (Hengitysliitto) över ansvaret för webbsidorna.

Du hittar mycket bra information på webbsidorna, även om du inte misstänker att det finns en fuktskada i byggnaden. Du kan söka information om såväl småhus som höghus från olika årtionde. Webbsidan innehåller både text, bilder och videon.