Var noggrann på vintern

Vintersäsongen och kylan närmar sig. Uppvärmningssäsongen är den bästa tiden för att kontrollera att uppvärmnings- och ventilationssystemet fungerar optimalt. Detta säkerställer trivsamma boendeförhållanden och en skälig energiförbrukning. Energieffektiviteten hos tekniska system utreds genom att följa upp energiförbrukningen och jämföra förbrukningsdata med data för tidigare vintersäsonger.

Största delen av energin från boendet går till uppvärmning, därmed medför uppvärmningen även de största klimatkonsekvenserna. Uppvärmningen av hemmet och vattnet samt ventilationen ska fungera ihop och de har reglereffekter på varandra. Den tekniska helheten måste fungera för att boendekomforten ska bibehållas”, konstaterar expert Päivi Suur-Uski på Motiva Ab.

Rätta rumstemperaturer är utgångspunkten för behagligt och energieffektivt boende. En temperatur på 20–22 °C är lämplig för vardagsrum med mera, medan en eller två grader lägre temperatur i sovrummet gör att man sover bäst. I förråd och garage kan man å andra sidan hålla betydligt lägre temperaturer. Inte heller i badrummet behöver temperaturen vara nämnvärt högre. Komfortgolvvärme kan öka storleken på elfakturan med upp till tjugo euro i månaden. Därför lönar det sig att kontrollera golvtemperaturen och inställningen av golvvärmen. Vid behov kan golvvärmen styras enligt tid, om den funktionen är tillgänglig.

 

Undvik känslan av drag

När uppvärmningssäsongen börjar ska man stänga balkongdörren och alla fönster, så att värmen inte rymmer till kråkorna. Vädring av bostaden ska göras med korsdrag och under en så kort stund som möjligt.

Känslan av drag kan få en att höja rumstemperaturerna över rekommendationerna. Innan man ställer in termostaten bör man kontrollera tätningarna i dörrar och fönster och se till att friskluftsventilerna i tilluftsfönster och andra luftventiler är i vinterläge”, säger expert Kirsi-Maaria Forssell på Motiva. Stäng dock inte friskluftsventilerna helt ens på vintern.

Det lönar sig också att kontrollera att temperaturinställningarna för efteruppvärmningsmotståndet för tilluften i ventilationsaggregatet och för värmeelementen är rätt. Den rätta och energieffektiva temperaturen för tilluften är 16–17 °C. För hög temperatur försämrar luftflödet i bostaden och samverkan mellan ventilation och värmesystem, så man ska vara noggrann.

Kontrollera att värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet är påkopplad. Värmeåtervinning finns som standard åtminstone i ventilationsaggregat i egnahemshus som installerats under 2000-talet, och även i vissa äldre aggregat beroende på modell”, tipsar Suur-Uski.

Ventilationens funktion i den egna bostaden är viktig information för de boende. Också i höghuslägenheter kan det finnas ett bostadsspecifikt ventilationsaggregat. Om man inte är van att använda utrustningen kan man fråga serviceföretaget om hjälp. Genom att justera ventilationen kan man spara energi.

Den maximala effekten behövs endast när exceptionellt många personer vistas i bostaden, till exempel vid fester, när man lagar mat, badar bastu eller till exempel torkar tvätt. När man inte är hemma kan man med fördel använda den lägsta effekten”, tipsar Suur-Uski.

 

Inspektionslista för vintern:

  • Kontrollera uppvärmningssystemets funktion. Ställ in termostaten och följ upp rumstemperaturerna. Lämplig temperatur är 20–22 grader i rum som man vistas.
  • Koppla från kylfunktionen i ventilationsaggregatet och koppla på värmeåtervinningen.
  • Ställ in efteruppvärmningen i ventilationsaggregatet till 16–17 grader.
  • Ställ in ventilationens ventiler i vinterläge, men stäng dem inte helt.
  • Ställ in ventilationseffekten i vardagen enligt behov.
  • Följ upp energiförbrukningen.

 

 

Enligt skyldigheterna i energieffektivitetsdirektivet kommunicerar aktörerna i branschen via Kommunikationsforumet för husteknik för att förbättra energieffektiviteten i uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Motiva koordinerar forumets verksamhet.