Byggbestämmelser

Här hittar du länkar till lagar och bestämmelser.

Finlands Byggbestämmelsesamling samt information om vad som är aktuellt inom bestämmelserna hittar du på miljöministeriets webbsidor.

OBS! Välj rätt område från listan för att hitta bestämmelserna. Under ”Sunda byggnader” hittar du bl.a. ”nya D1” och ”nya D2”.

 

Nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 – Bygglag 751/2023 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®