Säkra energieffektiviteten – kontrollera de hustekniska systemens funktion och inställningar

De stigande energipriserna driver även på en effektivering av fastigheternas energianvändning samt energisparande. Man kan effektivera en byggnads energianvändning och åstadkomma besparingar med fungerade husteknik, med hjälp av korrekt drift och inställningar. Det är skäl att nu kontrollera systemens skick och funktion samt inställningar och leta fram sparobjekt. Det lönar sig att inspektera systemen regelbundet även i fortsättningen – för att upprätthålla energieffektiviteten och ett gott inneklimat.

Det lönar sig att utnyttja fastighetens byggnadsautomationssystem till fullo och att ingående och regelbundet gå igenom de olika hustekniska systemens funktion och inställningar. Det är också viktigt med granskningar som utförs på plats”, betonar ledande expert Harri Heinaro på Motiva Ab.

Med en energieffektiv husteknik och tidsinställning av dess drift är det möjligt att påverka såväl förbrukningen av energi som kostnaderna. Man kan exempelvis värma upp varmvattensbehållare när energin är förmånlig och utnyttja värmen senare. Under vinterns köldperioder lönar det sig, om det bara är möjligt, att stänga av frostskyddsvärmen under de tider när elektriciteten är dyr, och även i övrigt vara uppmärksam på drifttiderna”, berättar direktör Juhani Hyvärinen från Finlands fastighetstekniska industri och handel (Talteka).

Tips för omfattande kontroller av byggnadsautomationen

 • Gå igenom hela fastigheten på en gång, inte bara enskilda anordningar.
 • Gå igenom alla hustekniska system (ventilation, kylning, värme, belysning, frostskydd osv.)
  • tidsprogram
  • inställningar
  • börvärden
  • verkningsgrader
  • mätningarnas funktionsduglighet.
 • Kontrollera möjligheterna att flytta förbrukningen till tider utanför toppförbrukningen av el.
 • Utnyttja den historie- och trendinformation automationen erbjuder för att säkra styrningarnas, såsom exempelvis tidsprogrammens funktion.
 • Verifiera automationens mätare med separata egna eller av en annan sakkunnig utförda mätningar.
 • Utnyttja vid behov utomstående sakkunniga.

Det finns bra handböcker för kontroll av systemens skick och funktion för sakkunniga inom såväl fastighetsskötsel som husteknik. Våren 2022 gavs det ut en handbok om besiktning av ventilationen i synnerhet i offentliga byggnader, och redan tidigare har det utvecklats en mera omfattande undersökning för utredning av skicket på ventilations- och luftkonditioneringssystem. Möjligheterna att förbättra en fastighets energieffektivitet kan även klarläggas med en energiutredning.

 

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. Kommunikationsforumet för husteknik är en partner i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare.

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi

Snäppet svalare – hela Finlands energispartalko