Användarna av affärslokaler och övriga fastigheter i nyckelställning

Energibesparingen i affärslokaler och över huvud taget alla fastigheter lyckas bäst, när man även kommit ihåg att beakta fastigheternas användare och instruera dem korrekt.

De som använder fastigheter såsom kontor, skolor och ämbetsverk behöver information, uppmuntran och motivation till hur de med sina åtgärder i praktiken ska kunna påverka effektiveringen av byggnadens energiförbrukning och sparandet av energi.

Först lönar det sig alltså att klarlägga hur och när lokalerna används. Kanske det är möjligt att sammanslå kvällsanvändningen till en viss eller vissa lokaler, varvid man kan ställa in ventilationen på en lägre nivå och kanske helt släcka belysningen på kvällarna”, säger ledande expert Harri Heinaro på statens bolag för hållbar utveckling Motiva.

Fastigheterna kan också vara i flitigt bruk av andra än den egna personalen. Man ska då komma ihåg såväl dags- som kvällsanvändarna skilt för sig i instruktionerna.

Många omständigheter som ökar energiförbrukningen kan inte skötas med fastighetsautomatikens intelligens, åtminstone överallt. Ju mindre automationen har hand om lokalernas energiförbrukning, desto mer kan användaren påverka minskningen av den onödiga energiförbrukningen. Med bra instruktioner får man av många bäckar små tillsammans med hela gänget en stor energibesparingså”, påminner specialexpert Vesa Peltola från Kommunförbundet.

Belysningen blir till exempel lätt på när man lämnar en lokal, om automatiken inte släcker den. Det hör till de grundläggande instruktionerna för användarna att släcka onödig belysning.

Tips för instruktioner till lokalernas användare:

Tala om för lokalernas användare:

  • vid vilka tider och på vilket sätt belysningen är på
  • vid vilka tider ventilationen är påslagen och anvisningar hur man ska gå till väga i problemsituationer
  • vart man kan anmäla olika slags missförhållanden i anslutning till hur hustekniken fungerar, såsom exempelvis belysning som är på i onödan
  • lokalernas korrekta temperaturer och anvisningar hur man ska gå till väga i problemsituationer samt rekommendationer om vattenanvändningen i synnerhet i tvättrummen.
  • Meddela öppet om åtgärderna efter att du har kontrollerat och ställt in ventilationen och temperaturerna så att de är i enlighet med energibesparingsmålen.
  • Gå tillsammans med användarna av lokalerna igenom också de åtgärder, med vilka man förbereder sig på eventuella strömavbrott.

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. Kommunikationsforumet för husteknik är en partner i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare.

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi

www.astettaalemmas.fi/sv

 

Mer information:

Motiva Oy, ledande expert Harri Heinaro, harri.heinaro@motiva.fi, tfn 09 6122 5016

Kommunförbundet, energisakkunnig Vesa Peltola, vesa.peltola@kuntaliitto.fi, tfn 040 568 7145