Nya graddagstal

Normeringen av förbrukningen av uppvärmningsenergi uppdateras – graddagstalen för uppvärmning har beräknats enligt en ny klimatologisk jämförelseperiod

Bild: Meteorologiska institutet

Utgångspunkten för en ändamålsenlig energianvändning samt effektivisering av energianvändningen är att man följer med energiförbrukningen. De graddagstal som används för att följa med och jämföra förbrukningen av uppvärmningsenergi för byggnader uppdateras vid årsskiftet. I januari 2023 publiceras graddagstalen för 16 jämförelseorter på månads- och årsnivå samt motsvarande uppgifter för den nya klimatologiska jämförelseperioden 1991–2020.

 

Uppgifterna publiceras elektroniskt på Meteorologiska institutets webbplats på adressen: https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/graddagar.

Den klimatologiska jämförelseperioden har ändrats

I januari 2023 övergår man i normeringen av förbrukningen till den klimatologiska jämförelseperioden 1991–2020. Den nya jämförelseperioden beskriver det nuvarande klimatet bättre än jämförelseperioden 1981–2010. I samma sammanhang uppdateras de kommunspecifika koefficienter k1 och k2 som används i normeringen i enlighet med den kommunala indelningen i början av 2023. De övriga jämförelseorterna förblir oförändrade, men jämförelseorten för Kurikka ändras från Vasa till Tammerfors.

Målet är att man i normeringen av förbrukningen av uppvärmningsenergi ska övergå till att använda den nya jämförelseperioden så snart som möjligt under 2023. En uppdatering av jämförelseuppgifterna för förbrukningsobservationerna några år bakåt i tiden, till exempel ända till 2020, rekommenderas också.

Vad är graddagstalet?

Sträng kyla och i gengäld milda vintrar ger upphov till stora variationer i byggnadernas behov av uppvärmning. En normering av förbrukningen av uppvärmningsenergi med hjälp av graddagstalen möjliggör en jämförelse av en byggnads förbrukning av uppvärmningsenergi och observationer av ändringar i förbrukningen under olika år. Man kan också jämföra sinsemellan värmeförbrukningen i byggnader på olika håll i Finland, om de beräkningsmässigt normeras exempelvis enligt Jyväskylä.

Mer information
Meteorologiska institutet: Meteorolog Pauli Jokinen, tfn 050 570 21 61, pauli.jokinen@fmi.fi

Motiva Ab: Ledande expert Harri Heinaro, tfn 09 6122 5016, harri.heinaro@motiva.fi

Mer information på Meteorologiska institutets webbplats:
https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/graddagar

Mer information om normeringen av förbrukningen av uppvärmningsenergi på Motivas webbplats: https://www.motiva.fi/sv/offentliga_sektorn/fastigheters_energiforbrukning

 

Källa: Meteorologiska institutet