Infopunkten för inneluft

Infopunkten för inneluft är med på Omakotimässan 27-29.10.2023 i Vanda.

Infopunkten för inneluft är branschorganisationernas gemensamma informationskanal för boende. VVS Föreningen deltar i verksamheten.

Infopunkten deltar på flera mässor under året och har egna webbsidor på adressen www.sisailmainfopiste.fi. På sidorna finns information både på finska och svenska.