Årsklocka för småhus

För att en fastighet skall fungera som planerat, krävs det att man regelbundet underhåller och kontrollerar att allt fungerar felfritt. Det är alltid förmånligast att åtgärda fel och brister i tid, innan det uppstår stora skador. Samtidigt försäkrar man sig om ett bra inneklimat och sparar energi.

Till hjälp kan man ta till exempel en årsklocka.

 

 

Ladda ner årsklockan i PDF-format här

 

 

Enligt förpliktelserna i byggnadsdirektivet om energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är sammansatt av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet.