På valmöte valdes förtroendepersoner för 2024

Föreningens medlemmar samlades till stadgeenligt valmöte den 15 november.

I år skulle väljas viceordförande samt tre ledamöter till styrelsen.

 

 

Styrelsen fick följande sammansättning för år 2024:

ordförande     Patrik Flöjt                                                    2023-2024

Viceord.          Robin Gottberg (VN) omval                     2024-2025              (Ove Lahtivuori) omval

ekonom           Matias Makkonen                                       2023-2024              (Tarja Heinonen)

                          Joakim Ljunglin (HF) nyval                      2024                        (John Eriksson)

                          Peter Lindström (ÖN) omval                  2024-2025              (Eric Nyblom) nyval

                          Roland Westerback (VA) omval             2024-2025              (Mikael Enkvist) omval

                          Peter Sundfors (NO) nyval                      2024-2025              (Patrik Slussnäs) nyval

junior repr.      Emil Nystedt

 

Som föreningens versamhetsgranskare fortsätter Brilliance-Tilit/Trygve Ehrnrooth och Mikael Strandell, med Rainer Kukko som suppleant.

Robert Wiklund fortsätter som representant i Talotekniikka Julkaisut Oy:s styrelse och  Siru Lönnqvist som representant i FISE Oy:s styrelse.

Robert Wiklund fortsätter även som VVS Värme- och Sanitetsteknikerns chefredaktör och ansvariga utgivare.

 

Verksamhetsplanen godkändes i föreslagen form likaså budgeten för år 2024.

 

Medlemsavgifterna hålls oförändrade, och är följande;

100 euro ordinarie medlem

50 euro senior medlem

10 euro junior medlem