Fett hör inte hemma i avloppet!

När fettet stelnar kan det leda till stopp i avloppsröret. Så häll inte fett från till exempel julskinkan i diskhon eller toalettstolen.

Du kan lägga stelnat fett och små mängder flytande fett som sugits in i hushållspapper i bioavfallskärlet eller hemkomposten. Packa flytande fett i slutna förpackningar (t.ex. mjölkkartonger) och för det till blandavfallskärlet.

Du kan även återvinna skinkfettet via Kinkkutemppu-kampanjen.