Säkerställ boendekomforten i ditt hus under vinterperioden

Vintern är en bra tidpunkt för att kontrollera inställningarna för uppvärmning och ventilation i ditt hem. Rätt injusterade system förbättrar boendekomforten och minskar energiförbrukningen.

Under vinterhalvåret värms den friskluft som kommer in i bostaden upp på olika sätt beroende på vilket system som används. Om lägenheten har självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation kommer den kalla utomhusluften via ventiler direkt in i lägenheten där den blandas med den varma inneluften. Uppvärmningssystemet i hemmet värmer upp även den kalla luften utifrån till en behaglig nivå.

Vid till- och frånluftsventilation överför ett värmeåtervinningssystem en del av den energi som finns i luften som lämnar byggnaden till uteluften, vilket minskar behovet av uppvärmning av tilluften.

Den årliga värmeåtervinningsverkningsgraden för moderna ventilationsaggregat kan till och med vara mer än 80 %, vilket avsevärt minskar fastighetens energiförbrukning. Efter värmeväxlaren värms luften ofta ännu upp med ett elektriskt motstånd för att säkerställa att den luft som kommer in i rummen är tillräckligt varm.

 

Tilluftens temperaturinställning och de parallella uppvärmningssystemen bör ställas in rätt

Tilluftens temperaturinställning anger hur mycket luften ännu behöver värmas upp efter värmeåtervinningen. Om inställningen är för hög värms luften i värsta fall upp till en så hög temperatur att den inte blandas ordentligt med luften i lägenheten, utan stannar kvar uppe under taket. Då kan luften kännas unken, vilket ökar behovet av vädring. Ett för högt inställningsvärde leder till en onödigt stor användning av el-motståndet, även om det finns ett mer energieffektivt uppvärmningssystem i fastigheten, t.ex. en värmepump. I detta fall lönar det sig att ställa in tilluftstemperaturen till ca 17–18 °C.

När tilluftens temperatur har kontrollerats är det en bra idé att kontrollera husets uppvärmningssystem. Om det finns flera parallella uppvärmningssätt, ska dessa ställas in så att största delen av uppvärmningen sker med det mest energieffektiva uppvärmningssystemet, och att andra uppvärmningsformer hjälper till när värmebehovet ökar.

Den totala uppvärmningen av en fastighet kan bestå av flera parallella värmesystem. Tilluftsuppvärmning är endast en del av helheten om byggnadens uppvärmning huvudsakligen sker med andra uppvärmningssystem, såsom luftvärmepump och elradiatorer, bergvärmepump ansluten till ett vattenburet värmesystem och ett separat el-motstånd eller en kombinerad lösning med en förbränningspanna och en värmepump eller ett el-motstånd.

När vädret är som kallast märks det tydligast hur smidigt parallella uppvärmningssystemen fungerar tillsammans. När man ändrar en inställning, måste man komma ihåg att ta hänsyn till hur ändringen påverkar andra system.

 

Fel ska repareras och värmedistributionen balanseras vid behov

Vid kontroll av funktionen hos parallella värmesystem kan det visa sig att all utrustning inte fungerar som planerat. Fel och brister blir särskilt påtagliga vid hård kyla. Det är i allmänhet skäl att snabbt reparera eventuella fel. Om behovet av underhåll inte är akut kan det skjutas upp till våren eller kombineras med någon annan periodisk kontroll.

Under vinterperioden är det också lätt att upptäcka om fastighetens värmedistributionssystem är i balans.

Särskilt i större byggnader med vatten- eller luftburen värmedistribution, som har centraliserad värmeproduktion, kan kyla avslöja ojämnhet i värmedistributionen. Tydliga temperaturskillnader mellan olika rum avslöjar behovet av balansering av värmesystemet. Efter balanseringen utjämnas förhållandena i byggnadens olika utrymmen och värmesystemets inställningsvärden kan vanligtvis sänkas. När värmedistributionen fungerar korrekt och när temperaturerna i de överhettade utrymmena har kunnat utjämnas, minskar i regel byggnadens energiförbrukning.

 

Midvinterns tips i ett nötskal:

  • Kontrollera värmeåtervinningssystemets funktion och justera ventilationens tilluftstemperatur till rätt värde.
  • Ställ in ersättningsluftsventilerna vid självdragsventilation i vinterläge, men stäng inte dem helt.
  • Kontrollera de parallella värmesystemens funktion och inställningsvärden.
  • Kontrollera värmesystemets underhållsbehov och beställ service vid behov.
  • Kontrollera behovet av balansering av värmedistributionen och beställ balansering vid behov.

 

Mer tips hittar du bland annat här:

Spartips – Astetta Alemmas

Hem och boende – Motiva

 

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. VVS Föreningen i Finland rf deltar i Kommunikationsforumet för husteknik.