Kommunikationsforumet för husteknik nådde 2023 över 1,53 miljoner kunder

Kommunikationsforumet för husteknik har redan i tre år erbjudit information till dem som äger och ansvarar för underhållet av byggnader om hur byggnadernas energiprestanda kan förbättras genom att justera de hustekniska systemen korrekt och hålla dem i skick. Med samfällda åtgärder når man också resultat: de aktörer som deltar i forumet har sammanlagt redan haft över 3 miljoner kundkontakter.

Enbart 2023 uppnådde man över 1,53 miljoner kontakter: användare av webben och sociala medier, prenumeranter på nyhetsbrev, tidningsläsare och deltagare i evenemang och webbinarier.

De aktörer som deltar i kommunikationsforumet har under tre år utfört nästan ettusen rådgivnings- och kommunikationsåtgärder, t.ex. ordnat webbinarier och andra evenemang, kommunicerat i sociala medier och publicerat texter på webbplatser, i media och nyhetsbrev.

Forumets centrala budskap är att det lönar sig att systematiskt ge akt på en byggnads energiprestanda som en del av dess årliga service- och underhållsåtgärder. Tips och instruktioner har samlats i årsklockor, i vilka de som äger och ansvarar för underhållet av byggnader kan kontrollera de åtgärder som ska utföras under olika årstider och på så sätt förbättra systemens energiprestanda och upprätthålla goda inomhusförhållanden.

Kommunikationsforumet tillhandahåller information om såväl småhus, rad- och flervåningshus som servicebyggnader.

Centrala aktörer som deltar i Kommunikationsforumet för husteknik

Kommunikationsforumet för husteknik består av 16 aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen som representerar såväl byggnadsägare som uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen. Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

Fastighetsägarna representeras i forumet av:

RAKLI ry
Finlands Fastighetsförbund
Finlands Kommunförbund
Finlands Egnahemsförbund
Disponentförbundet

Ventilations-, luftkonditionerings- och uppvärmningsbranschen representeras i forumet av:

Bioenergi rf
Finsk energiindustri
Lämmitysenergia Yhdistys ry
Nuohousalan Keskusliitto
Sisäilmayhdistys ry
Suomen Kylmäliikkeiden liitto SKLL
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Finlands värmepumpsförening SULPU rf
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
Finlands fastighetstekniska industri och handel rf Talteka
VVS Föreningen i Finland rf

Kommunikationsforumet för husteknik (motiva.fi)

Effektiverad kommunikation och rådgivning förverkligar direktivet om byggnaders energiprestanda

Kommunikationsforumet för husteknik verkställer nationellt förpliktelserna avseende ventilations-, luftkonditionerings- och uppvärmningssystemens energiprestanda i direktivet om byggnaders energiprestanda. Ett förfarande med rådgivning är ett alternativ till obligatoriska kontroller av de hustekniska systemens energiprestanda.

Direktivet om byggnaders energiprestanda revideras. Rådgivningsförfarandet ingår i den text som man enades om angående revideringen. Revideringen av direktivet inväntar ännu godkännande av Europeiska rådet, varefter det reviderade direktivet skulle kunna träda i kraft ännu före sommaren.

Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda