Bra solavskärmning minskar behovet av kylning

 

Maj medförde hela 15 dagar med högsommarhetta. Även om värmeböljan redan har avtagit finns det ännu sommar kvar och fler stekheta dagar är på väg. Det finns många sätt för fastighetsägare att solskydda sin fastighets inomhusutrymmen, både i små och stora fastigheter.

”I första hand lönar det sig att hindra direkt solstrålning, som kan orsaka överhettning, från att tränga in inomhus. Markiser utanför byggnaden eller screen-persienner som monteras utanför fönstret är effektiva för att minska solstrålningen mot fönstren. Solavskärmning minimerar effektivt behovet av kylning. Solavskärmningslösningar är hållbara och relativt billiga att köpa”, säger Päivi Suur-Uski, ledande expert på Motiva.

Användningen av olika solskyddslösningar och konstruktionsmässigt solskydd är fortfarande mindre i Finland än i Sydeuropa, eftersom långa varma somrar är ett tämligen nytt fenomen här. På många platser i Finland skulle inomhusförhållandena förbli drägliga utan mekanisk kylning om man skulle ta i bruk fler permanenta solavskärmningslösningar.

När solen skiner direkt på fönstren är det klokt att stänga persiennerna på insidan av fönstren. Den bästa lösningen är alltid en persienn, markis eller annan avskärmande lösning på utsidan av byggnaden, där nyttan är betydligt bättre än på insidan. Balkong- och terrassglas bör öppnas för att förhindra att balkongen eller terrassen blir mycket varm och värmer upp hela bostaden. Under den hetaste delen av dygnet bör fönster och dörrar hållas stängda, men när utomhustemperaturen sjunker under rumstemperaturen är korsdrag det bästa sättet att ventilera rummen.

 

Energieffektiv kylning

När man anskaffar värme- och ventilationslösningar är det av primär vikt att ta hänsyn till deras energieffektivitet under uppvärmningssäsongen. Dessutom bör man beakta om lösningen även kan användas för kylning under sommaren.

”När det gäller till exempel bergvärme kan systemet fungera som ett kylsystem på sommaren och samtidigt värma upp energibrunnarna för vinterns uppvärmningssäsong. En luftvärmepump som anskaffas tillsammans med direktverkande elvärme förbättrar inte bara värmeproduktionens energieffektivitet under uppvärmningssäsongen, utan kyler också hem och bostäder under sommarhettan”, säger Veli-Matti Virtanen, expert på Motiva.

Ventilationen, dess underhåll och effektivitetsförbättringar i rätt tid kan också påverka temperaturerna under sommaren. Om du redan har möjlighet till kylning i din fastighet, kontrollera utrustningens inställningar och undvik onödig kylning. Kontrollera och underhåll kylutrustningen regelbundet.

 

Kylningstips för småhus

 • Minska värmebelastningen genom att stänga av onödig apparatur.
 • Ta reda på och skaffa solskyddsanordningar utanför fastigheten, t.ex. markiser och persienner.
 • Stäng persiennerna när fönstren utsätts för direkt solstrålning som orsakar överhettning.
 • Håll fönster och ytterdörrar stängda när temperaturen utomhus är högre än inomhustemperaturen. Ventilera med korsdrag när utomhusluften svalnar.

 

Kylningstips för bostadsaktiebolag och servicebyggnader

 • Ge användarna vägledning om hur de kan reglera inomhustemperaturen, t.ex. genom att öppna balkongglasen.
 • Förbikoppla värmeåtervinningen från ventilationen på sommaren, byt filter regelbundet.
 • Öka ventilationen på natten, när utomhustemperaturen är svalare.
 • Öka ventilationen i trappuppgångarna för att sänka maxtemperaturen.
 • Undersök om det finns möjligheter att kyla tilluften.
 • Kontrollera börvärdena för den befintliga kylutrustningen. Undvik onödig kylning.
 • Ta reda på om det finns möjligheter att förbättra solavskärmningen.

 

Ett byggnadsbestånd med nollutsläpp 2050

Det nya direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft i maj, syftar till ett byggnadsbestånd med nollutsläpp 2050. Större vikt kommer att läggas vid byggnaders energieffektivitet och användningen av förnybar energi, och uppmärksamhet måste också ägnas åt inomhusförhållandena.

”De allt varmare åren skapar också ett behov i Finland av att titta närmare på lösningar för sommarkylning. Eftersom man måste använda mindre energi spelar passiva kylmetoder en allt viktigare roll. Olika typer av permanenta, konstruktionsmässiga solskyddslösningar bör tas i bruk, särskilt i nya byggnader, men även i det befintliga byggnadsbeståndet”, sammanfattar Suur-Uski.

Men det är helheten som räknas: om solenergin utnyttjas optimalt kan det minska möjligheterna att minimera behovet av kylning, till exempel med hjälp av skuggande vegetation. Då måste man överväga andra lösningar för solavskärmning utanför byggnaden.

 

Tips i energirådgivningen för konsumenter

Tips av Kommunikationsformumet för husteknik (på finska)

 

 

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. VVS Föreningen i Finland rf deltar i Kommunikationsforumet för husteknik.