Gyllene hjälmen söker en användare

– delta i arbetarskyddstävlingen och vinn hjälmen till ditt företag! Kultainen kypärä (Gyllene hjälmen) -tävlingen är här igen! Tävlingen lyfter fram åtgärder för att förbättra arbetssäkerheten inom VVS-branschen. Årets tema …

Känner du till att K1 förnyats?

Publikationen K1, som innehåller föreskrifter och anvisningar för fjärrvärme i byggnader uppdaterades senaste år. Det är Finsk Energiindustri som utger anvisningarna. Största förändringen hänför sig till dimensioneringstemperaturen, som sänkts från …

Fixa elsystemet i skick för kommande lösningar

Elsystemen i byggnaderna är jämförbara med andra byggnadsdelar, eftersom också elsystemen åldras med tiden. Olika elrenoveringar, även elsaneringar, förbättrar elsystemets säkerhet och användbarhet. Ett modernt elsystem är också en förutsättning …

Regeringens ståndpunkt om reviderade EPBD

Regeringen har fastställt sin ståndpunkt i fråga om revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda. Regeringen anser att kommissionens mål, att nya byggnaders energiprestanda skall förbättras och att utsläppsfri energi skall …

Studera VVS!

Nu är det dags att ansöka till VVS-utbildning gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen tar slut 22.3.2022 kl. 15.00. högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2022 tar slut 30.3.2022 …