Klimatdeklaration för byggnader

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen (2.3.2021) en översikt över utkastet till förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt byggande och gör det möjligt att …

Nya bestämmelser från årsskiftet

Ändringar i bestämmelserna om byggnaders brandsäkerhet, förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar samt ändringar i lagen om …

Ventilationsinspektioner-projektet

Projektet Ventilationsinspektioner genomförs av FINVAC i sammarbete med Metropolia, Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI och VVS Föreningen i Finland. Projektet finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att utvärdera alternativa inspektions- …