Handbok för ventilationsbesiktning

Nu finns handboken för ventilationsbesiktning också på svenska. I handboken presenteras innehållet i besiktningen, de nödvändiga mätapparaterna, kriterierna för bedömning av skicket, besiktningsintervallen, kompetenskraven för besiktaren och kvalitetssäkringen. Syftet med …