Handbok för ventilationsbesiktning

Nu finns handboken för ventilationsbesiktning också på svenska. I handboken presenteras innehållet i besiktningen, de nödvändiga mätapparaterna, kriterierna för bedömning av skicket, besiktningsintervallen, kompetenskraven för besiktaren och kvalitetssäkringen. Syftet med …

Boendehälsa

På Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) finns samlat information bland annat temperatur, ventilation, partiklar och fibrer i inomhusluften. Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och …

Ventilation

Ett ventilationssystem definieras genom hur luften avlägsnas från rummet och hur den ersättande luften, dvs. tilluften, kommer in. Det finns tre olika typer av ventilationssystem: självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk till- och frånluft. …