Legionella

Legionella kan orsaka den allvarliga legionärssjukan hos människor. I Finland statistikförs i genomsnitt 30 fall per år. Legionellasmittan fås vanligtvis genom inandning av vattenaerosoler i duschen eller bubbelpoolen. Legionellabakterien smittar …

Avlopp

Husets avloppsvattnet kan ledas till det kommunala avloppssystemet, vattentjänstandelslagets avlopp eller fastighetens egna avloppsvattenbehandling. Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp Om fastigheten är ansluten genom tomtavlopp till det kommunala eller vattentjänstandelslagets …

Vatten

Bostadens vatten kan ledas till fastigheten från kommunens vattenledning, vattentjänstandelslagets vattenledning eller från egen brunn. Kommunal vattenledning Den kommunala vattenledningen är den enklaste lösningen för hemmets vattenförsörjning på områden, där …

Avloppsvattenhantering i glesbygden

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förändrades under våren 2017. Den uppdaterade miljöskyddslagen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017. Miljöskyddslagen innehåller minimikrav på reningen, uppgifter om hur kravet …

Brunnar

Det naturliga grundvattnet i Finland har i allmänhet av god kvalité. Brunnsvattnet är grundvatten, som består av regn och smältvatten som absorberats av jordmånen. Vattnet har renats då det passerat …