Fixa elsystemet i skick för kommande lösningar

Elsystemen i byggnaderna är jämförbara med andra byggnadsdelar, eftersom också elsystemen åldras med tiden. Olika elrenoveringar, även elsaneringar, förbättrar elsystemets säkerhet och användbarhet. Ett modernt elsystem är också en förutsättning …