VVS Föreningen i Finland är grundad år 1936 och den har som sitt huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i vårt land.

Föreningen deltar på flera mässor i året för att dela ut information om bl.a. god ventilation och olika uppvärmningssätt till allmänheten. Vi producerar material på svenska om viktiga och aktuella saker inom branschen.

Vi hör tillsammans med Suomen LVI-Liitto SuLVI, Sisäilmayhdistys och LIVI till samarbetsorganet FINVAC ry. FINVAC representerar Finland i det nordiska VVS-förbundet (SCANVAC) och branschens europeiska förbund (Rehva). De i det europeiska samarbetet deltagande organisationerna har tillsammans över 100 000 personmedlemmar. Den tilltagande internationaliseringen också inom vvs-branschen gör att kontakterna med utlandet blir allt viktigare.

Vi samarbetar tätt även med andra branschföreningar i Finland, som LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Finlands hustekniska industri och handel–Talteka, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Lämmitysenergiayhdistys LEY, Kylförening i Finland och Suomen Lämpöpumppuyhdistys.

Föreningen har ca 600 medlemmar som tillhör någon av lokalavdelningarna. Sådana finns i Helsingfors, Jakobstad (Norra), Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland. Lokalavdelningarna arrangerar egna till de lokala aktiviteterna anslutna program. På detta sätt kommer föreningsverksamheten närmare de enskilda medlemmarnas intressen och långa resor kan undvikas.

Enligt stadgarna skall föreningen främja sina medlemmars tekniska, ekonomiska och allmänna kunskapsutveckling och arbeta för social samverkan inom föreningens verksamhetsområde. Föreningens verksamhetsområde omfattar vatten-, värme-, ventilations-, styr- och regler-, kyl-, energi- och miljöteknik samt drift och underhåll.

Till ordinarie medlem kan väljas person som är verksam inom föreningens verksamhetsområde. Ordinarie medlem som fyllt 65 år eller tillhört föreningen i 35 år blir seniormedlem. Till junior medlem kan inväljas person som bedriver studier inom föreningens verksamhetsområde.

Medlemsavgiften är:

  • 100 euro för ordinarie medlem
  • 50 euro för senior medlem (ordinarie medlem som fyllt 65 år eller tillhört föreningen i 35 år)
  • 10 euro för junior medlem

Enklast blir DU medlem genom att fylla i medlemsansökningsblanketten här på webben.

Du kan även kontakta föreningens verksamhetsledare Siru Lönnqvist tel. 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi. Hon är anträffbar mån-fre kl. 9-16. Adressen är: Cittertorget 5, 00420 HELSINGFORS.

Föreningen har en egen tidskrift Värme- och Sanitetsteknikern VVS, som utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på 1 300 exemplar. Tidskriften är en medlemsförmån.