Januari

 • Styrelsen konstituerar sig och besluter om sitt arbetssätt
 • Regelboken uppdateras och redigeras vid behov
 • Eventuell ändringsanmälan görs till föreningsregistret
 • Kontrolleras att bankrättigheter är up-to-date
 • Bokslutsarbete
 • Planering av årsmötet
 • Rådsmiddag Vasa-Norra

Februari

 • Planering och beslut om aktiviteter under vår och sommar och början av hösten

Mars

 • Styrelsen godkänner föreningens bokslut och årsberättelse för föregående år
 • Bokslutet sänds till verksamhetsgranskarna (senast 21 dagar före årsmötet)

April

 • Verksamhetsgranskarna ger en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse (senast 14 dagar före årsmötet) till styrelsen
 • Årsmöte (enligt stadgarna februari – maj)

Maj

 • Valnämnden sammankallas av verksamhetsledaren eller ordförande
 • Planering av höstens och vinterns verksamhet

September

 • Planering av valmötet
 • Verksamhetsplan och budget för följande år
 • Valnämnden bereder sitt förslag (som skall sändas till styrelsen senast fjorton 14 dagar före valmötet)
 • Förslag till råd och förtjänstmärken till kansliet

Oktober

 • Valnämnden sänder sitt förslag till styrelsen (senast fjorton 14 dagar före valmötet)
 • Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår
 • Rådsmöte som besluter om nya råd
 • Styrelsen besluter om förtjänstmärken

November

 • Valmöte med val, verksamhetsplan och budget (enligt stadgarna september – december)

December

 • Föreningens julfest med utdelning av förtjänsttecken och utnämning av nya råd
 • Uppdatering av föreningens medlemsregister (ord -> snr, eventuella som sagt upp medlemskap mm.)