Norra lokalavdelningen (NO)

Även kallad VVS Norra. Grundad 1968.

 

Lokalavdelningens styrelse 2024

Ordförande

Patrik Slussnäs
0500 561 738
patrik.slussnas@climapro.fi

Viceordförande

Mats Sundqvist
044 514 0701
mats.sundqvist@optimaedu.fi

Kassör

Patrik Flöjt
0500 836 130
patrik.flojt@optimaedu.fi

Sekreterare

Johan Bränn
050 300 1023
info@jbpipe.fi

Klubbmästare

Rainer Joupers
050 301 5505
jouperslvi@multi.fi

Ledamot

Peter Sundfors
050 557 8077
peter.sunpe@gmail.com

Ledamot

Jim Lönnqvist
050 592 6899
jim_lonnqvist@hotmail.com

Ledamot

Dan Fagerholm
050 400 4233
dan@fagerholmsvvs.fi

Senior representant

Bo-Gustav Engström
0500 367 085
engstroms.ror@multi.fi