Norra (NO, grundad 1968)

VSF Norra lokalavdelningens styrelse 2019:

Ordförande

Matts Björkgård
040 740 5769
matts.bjorkgard@onninen.com

Viceordförande

Sixten Fredriksson
0500 662 480
sixten.fredriksson@multi.fi

Kassör

Patrik Flöjt
0500 836 130
patrik.flojt@multi.fi

Sekreterare

André Nyman
050 357 3241
andre.nyman@anvianet.fi

Klubbmästare

Rainer Joupers
050 301 5505
jouperslvi@multi.fi

Ledamot

Peter Sundfors
050 557 8077
peter.sundfors@gmail.com

Ledamot

Kjell Söderholm
0500 267 101
kjell.soderholm@multi.fi

Senior representant

Bo-Gustav Engström
0500 367 085
engstromsror@multi.fi