Norra lokalavdelningen (NO)

Även kallad VVS Norra. Grundad 1968.

Lokalavdelningens styrelse 2020

Viceordförande

Patrik Slussnäs
0500 561 738
patrik.slussnas@larsmoror.fi

Kassör

Patrik Flöjt
0500 836 130
patrik.flojt@nuohousjailmastointi.fi

Sekreterare

André Nyman
050 357 3241
andre.nyman@anvianet.fi

Klubbmästare

Rainer Joupers
050 301 5505
jouperslvi@multi.fi

Ledamot

Sixten Fredriksson
0500 662 480
sixten.fredriksson@multi.fi

Ledamot

Kjell Söderholm
0500 267 101
kjsoderh@gmail.com

Senior representant

Bo-Gustav Engström
0500 367 085
engstroms.ror@multi.fi