Norra lokalavdelningen (NO)

Även kallad VVS Norra. Grundad 1968.

Lokalavdelningens styrelse 2021

Ordförande

Patrik Slussnäs
0500 561 738
patrik.slussnas@larsmoror.fi

Viceordförande

Mats Sundqvist
044 514 0701
mats.sundqvist@optimaedu.fi

Kassör

Patrik Flöjt
0500 836 130
patrik.flojt@nuohousjailmastointi.fi

Sekreterare

Peter Sundfors
050 557 8077
peter.sundfors@gmail.com

Klubbmästare

Rainer Joupers
050 301 5505
jouperslvi@multi.fi

Ledamot

Sixten Fredriksson
0500 662 480
sixten.fredriksson@multi.fi

Ledamot

Kjell Söderholm
0500 267 101
kjsoderh@gmail.com

Senior representant

Bo-Gustav Engström
0500 367 085
engstroms.ror@multi.fi