Bra solavskärmning minskar behovet av kylning

  Maj medförde hela 15 dagar med högsommarhetta. Även om värmeböljan redan har avtagit finns det ännu sommar kvar och fler stekheta dagar är på väg. Det finns många sätt …

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda

Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) trädde i kraft den 28 maj 2024. Miljöministeriet har börjat genomföra direktivet i den nationella lagstiftningen. Som första projekt inleds utarbetandet av en …

Understödet för avstående från oljeuppvärmning

NMT-centralen beviljar understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader. Om ett småhus med oljeuppvärmning har ett akut behov av att byta uppvärmningssystem, kan hushållsavdrag vara ett bra alternativ. Hushållsavdrag kan …

Byggbestämmelser

Här hittar du länkar till lagar och bestämmelser.

De viktigaste riktlinjerna för ändringen av bygglagen har dragits upp

Miljöministeriet fick 279 utlåtanden om ändringarna i bygglagen under remissbehandlingen i början av detta år. De centrala ändringar som görs utifrån remissvaren har nu fastställts politiskt. Ikraftträdandet av tidsgarantin på …

Slutet på uppvärmningssäsongen: ett startskott för underhållsarbeten på systemen

Sommaren är den bästa tiden att kontrollera värmesystemens skick och utföra olika underhållsarbeten på värmesystemen. Eldstäder och värmepannor bör rengöras och deras rökkanaler sotas minst en gång om året. ”Sommaravstängningen …

FISE erbjuder rabatt på kompetensavgift för personer som är arbetslösa

På grund av den svåra situationen inom fastighets- och byggsektorn vill FISE uppmuntra arbetslösa yrkesverksamma inom KIRA-sektorn att komplettera och verifiera sin kompetens under arbetslösheten. Enbart en hanteringsavgift på 240 …

Handbok för ventilationsbesiktning

Nu finns handboken för ventilationsbesiktning också på svenska. I handboken presenteras innehållet i besiktningen, de nödvändiga mätapparaterna, kriterierna för bedömning av skicket, besiktningsintervallen, kompetenskraven för besiktaren och kvalitetssäkringen. Syftet med …

Behaglig inomhusluft i fastigheten med hjälp av en fungerande ventilation

Den globala medeltemperaturen stiger och extrema förhållanden blir allt vanligare. Värmeböljorna på sommaren förvärras. Idag tar man hänsyn till solavskärmning i arkitekturen för nya byggnader, men det är inte till …

XAMK vann årets tävling för VVS-ingenjörsstuderande

  Tävlingen mellan yrkeshögskolestuderanden inom VVS-branschen arrangerades onsdagen den 20 mars redan för trettonde gången. Vinsten gick i år till Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Vinnarlaget bestod av Iris Ahola, Kalle Alatyppö, …

Kommunikationsforumet för husteknik nådde 2023 över 1,53 miljoner kunder

Kommunikationsforumet för husteknik har redan i tre år erbjudit information till dem som äger och ansvarar för underhållet av byggnader om hur byggnadernas energiprestanda kan förbättras genom att justera de …

Kansliet stängt vk 8

Föreningens kansli håller stängt 19-23.2.2024.

Säkerställ boendekomforten i ditt hus under vinterperioden

Vintern är en bra tidpunkt för att kontrollera inställningarna för uppvärmning och ventilation i ditt hem. Rätt injusterade system förbättrar boendekomforten och minskar energiförbrukningen. Under vinterhalvåret värms den friskluft som …

ROOMVENT 2024 i Stockholm

En av världens viktigaste konferenser inom ventilation och inomhusklimat går av stapeln på mässan Nordbygg i Stockholm 22 – 25 april 2024. Det här är den sjuttonde upplagan av konferensen …

Missa inte VVS-Dagen 2024

Det har saknats ett gemensamt evenemang för Svenskfinlands alla VVS:are. Nu saknas det inte längre. VVS-Dagen 2024 är en mötesplats för VVS-branschen där du kan lära dig om de senaste …

Handböcker

Det finns en hel del nyttiga handböcker. Här har vi försökt samla en del av dem.

God Jul

Föreningens kansli håller stängt 22.12.2023 – 1.1.2024   Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Fett hör inte hemma i avloppet!

När fettet stelnar kan det leda till stopp i avloppsröret. Så häll inte fett från till exempel julskinkan i diskhon eller toalettstolen. Du kan lägga stelnat fett och små mängder …

Legionella

Legionella kan orsaka den allvarliga legionärssjukan hos människor. I Finland statistikförs i genomsnitt 30 fall per år. Legionellasmittan fås vanligtvis genom inandning av vattenaerosoler i duschen eller bubbelpoolen. Legionellabakterien smittar …

På valmöte valdes förtroendepersoner för 2024

Föreningens medlemmar samlades till stadgeenligt valmöte den 15 november. I år skulle väljas viceordförande samt tre ledamöter till styrelsen.     Styrelsen fick följande sammansättning för år 2024: ordförande     Patrik …

Årsklocka för småhus

För att en fastighet skall fungera som planerat, krävs det att man regelbundet underhåller och kontrollerar att allt fungerar felfritt. Det är alltid förmånligast att åtgärda fel och brister i …

Husteknikinställningarna och -systemen i skick inför vintern

Det är åter dags att se till att fastighetens hustekniksystem och automationsinställningar är i skick, för att undvika att kylan överraskar när vädret blir kallare. Att övervaka förbrukningen är allt …

VSF valmöte 15.11.2023

Föreningens stadgeenliga valmöte arrangeras onsdagen 15 november klockan 17 på VSF kansli, med möjlighet att delta på distans. På valmöte väljs förtroendepersoner och godkänns verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2024. …

Infopunkten för inneluft

Infopunkten för inneluft är med på Omakotimässan 27-29.10.2023 i Vanda. Infopunkten för inneluft är branschorganisationernas gemensamma informationskanal för boende. VVS Föreningen deltar i verksamheten. Infopunkten deltar på flera mässor under …

Vi är med på montern 6t20 Tidskrift.fi

VVS-tidningen delas ut på Finlands svenska tidskrifternas monter på Helsingfors bokmässa. Hämta ditt exemplar och bekanta dig även med andra tidskrifter. Ifall du inte har möjlighet att delta på mässan, …

Tre frågor om Förbundsarenan

  Förbundsarenan har just gett ut rapporten Förbundsbarometern. VVS Föreningen i Finland rf är en av 67 medlemmar i Förbundsarenan. Men vad är det för en organisation egentligen? Verksamhetsledare Mari …

Rakennusten energiaseminaari 31.10.2023

FINVAC:s Rakennusten energiaseminaari 2023 (byggnadsenergiseminarium) äger rum tisdagen 31 oktober i Lilla Finlandia. Seminariet arrangeras redan för åttonde gången. Årets program kommer att innehålla tal, fallstudier och paneldiskussioner om till …

Kansliet stängt 20.6-31.7

Föreningens kansli håller sommarstängt 20.6-31.7.2023. Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Bekymmerslös fastighetsservice sommartid

Sommaren är den bästa tiden för service av värmesystemen, eftersom de inte behövs för annat än uppvärmning av tappvatten. När det inte behövs någon rumsuppvärmning kan underhållsarbetena utföras i lugn …

Förnuftig kylning i sommarhettan

När vädret blir varmare och solen gassar, kan det bli tryckande hett inomhus. Det är alltså skäl att följa med temperaturen och vid behov kyla ned. ”Man ska inte kyla …

Trygga en lyckad kylningssäsong genom förberedning

Det lönar sig att förbereda sig i tid för kylningssäsongen, precis som inför uppvärmningssäsongen En del av kontrollåtgärderna förutsätter specifik yrkesskicklighet och förtrogenhet med saken. En del hör åter till …

Kommunikationsforumet för husteknik – 1,5 miljoner kontakter på två år

    Kommunikationsforumet för husteknik har i två år erbjudit byggnadernas ägare och de personer som ansvarar för deras förvaltning information om hur man kan förbättra byggnadernas energiprestanda genom att …

Europaparlamentet godkände omarbetade EPBD

Parlamentet antog sin ståndpunkt gällande omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) den 14 mars. Nu inleds trilogmöten, eller trepartsmöten, d.v.s. inofficiella sammanträden mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd …

Nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025

Riksdagen godkände bygglagen den 1 mars. Avsikten är att den nya bygglagen på ett heltäckande sätt skall hjälpa till att bekämpa klimatförändringar. Dessutom ska lagen underlätta byggandet, påskynda cirkulär ekonomi …

Det populära energiunderstödet för bostadshus fortsätter i år

Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus kan i år stödjas med knappa 100 miljoner euro. Alla tjänar på energieffektiva byggnader. Energirenoveringar sparar både energi och pengar, och samtidigt minskar utsläppen. …

Hustekniktips för köldperioden

När utomhustemperaturen sjunker, ökar naturligtvis samtidigt behovet av uppvärmning. I en fungerande fastighet produceras och distribueras just rätt mängd värme för att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen. En väl fungerande husteknik …

Nya graddagstal

Normeringen av förbrukningen av uppvärmningsenergi uppdateras – graddagstalen för uppvärmning har beräknats enligt en ny klimatologisk jämförelseperiod Utgångspunkten för en ändamålsenlig energianvändning samt effektivisering av energianvändningen är att man följer …

Kansliet håller stängt

  Kansliet håller stängt 23.12.2022 – 1.1.2023. Vi önskar alla en rikigt god jul och ett gott nytt år!  

Vi vill höra din åsikt!

Vi gör tidskriften för våra läsare, därför vill vi gärna höra vad du tycker och tänker om VVS-tidskriften. All respons är viktig för oss.   Vi hoppas att du svarar …

Användarna av affärslokaler och övriga fastigheter i nyckelställning

Energibesparingen i affärslokaler och över huvud taget alla fastigheter lyckas bäst, när man även kommit ihåg att beakta fastigheternas användare och instruera dem korrekt. De som använder fastigheter såsom kontor, …

Den som är smart förbereder sig för strömavbrott

På grund av den tillspetsade energisituationen kan den kommande vintern föra med sig strömavbrott. En smart fastighetsförvaltare funderar redan nu hur det är skäl att bereda sig på dem. “I …

Säkerställ energieffektiviteten — kontrollera ventilationens funktion och inställningar

En av de största funktionerna som påverkar energiförbrukningen i en byggnad är ventilationen. För att systemet ska fungera energieffektivt och inomhusklimatet i fastigheten ska vara i sin ordning, är det …

Säkra energieffektiviteten – kontrollera de hustekniska systemens funktion och inställningar

De stigande energipriserna driver även på en effektivering av fastigheternas energianvändning samt energisparande. Man kan effektivera en byggnads energianvändning och åstadkomma besparingar med fungerade husteknik, med hjälp av korrekt drift …

Stora bostadsbyggnader snäppet energieffektivare – tips till fastighetsproffs

Det är möjligt att minska energiförbrukningen i stora bostadsbyggnader – flervånings- och radhus – med korrekt inreglering och korrekta inställningar. Det spelar en nyckelroll att värme, ventilation, belysning, vattenförbrukning, kylning …

Lokalerna snäppet energieffektivare – bra tips för fastighetsproffs

Det är möjligt att minska energiförbrukningen i stora affärslokaler med hjälp av korrekt inreglering och korrekta inställningsvärden. Det spelar en nyckelroll att värme, ventilation, belysning, vattenförbrukning, kylning och eluppvärmningar är …

Klimatdeklaration och materialspecifikation

Miljöministeriet begär utlåtanden om förslagen till förordning om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av byggandet i en koldioxidsnål riktning. Utlåtanden kan lämnas fram till …

Har du koll på till- och frånluftsflöden i ditt hem?

  Ventilationens huvudsakliga syfte är föra bort föroreningar, fukt och överloppsvärme från inomhusluften och byta ut den mot ren luft. Luften i en bostad borde bytas ut ungefär en gång …

Gyllene hjälmen söker en användare

– delta i arbetarskyddstävlingen och vinn hjälmen till ditt företag! Kultainen kypärä (Gyllene hjälmen) -tävlingen är här igen! Tävlingen lyfter fram åtgärder för att förbättra arbetssäkerheten inom VVS-branschen. Årets tema …

Känner du till att K1 förnyats?

Publikationen K1, som innehåller föreskrifter och anvisningar för fjärrvärme i byggnader uppdaterades senaste år. Det är Finsk Energiindustri som utger anvisningarna. Största förändringen hänför sig till dimensioneringstemperaturen, som sänkts från …

Plan- och bygglag blir bara bygglag

Regeringen har fastställt de ärenden som ska genomföras under denna valperiod. Det blir inte en plan- och bygglag, utan endast en ny bygglag. Dessutom kommer man att göra ändringar i …

VVS 2/2022 har utkommit!

Nu kan du läsa årets andra nummer av VVS-tidningen även här på webben. Trevliga lässtunder!

Husbolag och servicefastigheter: de lagstadgade skyldigheterna att utföra läckagekontroll gäller även värmepumpssystem

Värmepumpar innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser), som förstärker växthusfenomenet om de kommer ut i atmosfären. Det finns lagstadgade krav på installation och service av enheter som innehåller köldmedier innehållande F-gaser. Företag …

Detaljerad information om värmepumpar till hushållen

Mängden luftvärmepumpar växer hela tiden och det är viktigt att de används och underhålls på rätt sätt. Hushållens behov av information håller nu på att besvaras.  Motiva har tillsammans med …

Fixa elsystemet i skick för kommande lösningar

Elsystemen i byggnaderna är jämförbara med andra byggnadsdelar, eftersom också elsystemen åldras med tiden. Olika elrenoveringar, även elsaneringar, förbättrar elsystemets säkerhet och användbarhet. Ett modernt elsystem är också en förutsättning …

Regeringens ståndpunkt om reviderade EPBD

Regeringen har fastställt sin ståndpunkt i fråga om revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda. Regeringen anser att kommissionens mål, att nya byggnaders energiprestanda skall förbättras och att utsläppsfri energi skall …

Studera VVS!

Nu är det dags att ansöka till VVS-utbildning gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen tar slut 22.3.2022 kl. 15.00. högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2022 tar slut 30.3.2022 …

Årets första nummer av VVS-tidningen har utkommit!

Den bjuder på många intressanta artiklar. Du kan läsa VVS-tidningarna även här på webbsidan. Trevliga läsestunder!  

Eurovent uppdaterade sina rekommendationer

WHO publicerade nya globala riktlinjer för luftkvalitet i september 2021. Dessa riktlinjer påverkar även bland annat filterklasser. WHO skriver att det finns tydliga bevis på de skador som luftföroreningar orsakar …

EU vill anpassa bostäder och andra byggnader till en grönare framtid

Tillsammans med de förslag som presenterades den 14 juli stöder det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda utvecklingen av förnybara och mindre förorenande energisystem för våra bostäder och offentliga byggnader. De …

Talteka arrangerar miniwebbinarium

Talteka arrangerar ett miniwebbinarium 25.1.2022 kl.10-11, med två föreläsningar på finska: Ajankohtaisia asioita juomavesidirektiivin toimeenpanoon liittyen, Tomi Marjamäki, ympäristöministeriö och Ylilämpenemisen riski ja jäähdytyksen mitoitus nykyisessä ja tulevaisuuden säässä, Risto …

Kansliet stängt

Föreningens kansli håller stängt 22.12.2021 – 2.1.2022 vi önskar alla en riktigt skön jul och ett gott nytt år 2022!

Fastigheten i vinterskick inför uppvärmningssäsongen

Det lönar sig att kontrollera värmesystemets funktion innan kölden kommer, för att undvika tråkiga överraskningar. Ett välfungerande och korrekt inställt värmesystem fungerar effektivt – och det håller även uppvärmningskostnaderna i …

Var noggrann på vintern

Vintersäsongen och kylan närmar sig. Uppvärmningssäsongen är den bästa tiden för att kontrollera att uppvärmnings- och ventilationssystemet fungerar optimalt. Detta säkerställer trivsamma boendeförhållanden och en skälig energiförbrukning. Energieffektiviteten hos tekniska …

Rengöring och reglering sätter ventilationen i vinterskick

En korrekt fungerande ventilationen är viktig med avseende på såväl energieffektivitet som inomhusluftens kvalitet. Utöver rengöring och reglering av ventilationssystemet behövs en övergripande kontroll av systemet inklusive omfattande rapporter. Detta …

Boende är behagligt när ventilationen fungerar

En ventilation som fungerar obemärkt men pålitligt är behaglig ur de boendes perspektiv. En bra ventilation kan anpassas enligt de boendes olika behov, så som familjestorlek, arbetstider och annan livsstil. …

Hösten och uppvärmningssäsongen är här

I september-oktober svalnar vädret oundvikligen. I början av uppvärmningssäsongen är det dags att kontrollera värmesystemets funktion, men det är också en bra tidpunkt att tänka på ditt hems energiförbrukning i …

Fjärravläsning av vattenmätaren ersätter inte vattenmätarens display

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att vattenmätare avsedda för faktureringsanvändning alltid även måste ha en display. Det räcker inte med fjärravläsning. Organisationer, byggherrar, planerare och bostadsaktiebolag som ansvarar för …

Klimatdeklaration av byggnader

Miljöministeriet bad i början av juni utlåtanden om ett utkast till förordning om klimatdeklaration av byggnader och om en anvisning som stöder förordningen. Genom klimatdeklarationen (på finska ilmastoselvitys) synliggörs den …

Radon i inomhusluften

Radon är en radioaktiv gas som kan komma in i huset i skadliga mängder. Du kan inte känna eller se radon, då den varken har någon lukt eller färg, så …

Boendehälsa

På Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) finns samlat information bland annat temperatur, ventilation, partiklar och fibrer i inomhusluften. Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och …

Bra information om småhus och höghus från olika årtionden

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det var ett femårigt verksamhetsprogram med syftet att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att …

Join the Nordic Ventilation Forum online in September

Nordic Ventilation Forum online will take place on Tuesday September 21st, 2021. Read more…

Kriterier för luftrenare

I och med coronapandemin har betydelsen av ett bra inneklimat fått allt större uppmärksamhet. Många lägger vikt vid hur ren den luft är som vi andas. Detta har ökat även …

Optima söker en VVS handledare

Till arbetsuppgifterna hör handledning av studerande i praktiska uppgifter i verkstadsmiljö och på husprojekt. Mer info: maria.siren@optimaedu.fi eller 044 721 5339. Optima – We Learn for Life (optimaedu.fi)  

Healthy Homes Design Competition 2022

REHVA har lanserat en ny idétävling för unga planerare inom konstruktionplanering, byggnadsfysik och husteknik. Tävlingen Healthy Homes Design syftar till att uppmuntra unga yrkesverksamma att ta itu med utmaningen med …

Den kloke förbereder sig för vintern redan på sommaren

Just nu är sommaren som vackrast, men kloka husägare förbereder sig för vinterkylan redan i sommarhettan. Sommaren är den bästa tiden att se över uppvärmningssystemets skick och utföra service. Också …

Energieffektiv luftkonditionering – samlade tips för yrkesmän inför sommaren

På sommaren är det bra att kontrollera att temperaturen och ventilationen på kontoret är rätt inställd, eftersom dessa har stor inverkan på trivseln och arbetseffektiviteten, men också på energiförbrukningen. Luftkonditionering …

Energieffektivitet genom smart användning och underhåll av husteknik

VVS Föreningen deltar i kommunikationsforumet för husteknik, som erbjuder aktuell information till dem som äger och ansvarar för underhållet av byggnader om hur byggnaders energiprestanda kan förbättras, genom att korrekt …

Rådgivning och utbildning om renovering betonas i färdplanen som sträcker sig till 2030

Genomförandet av Finlands långsiktiga renoveringsstrategi 2020–2050 påskyndas genom en färdplan och genomförandeplan som publicerades i dag och som sträcker sig fram till 2030. De 17 föreslagna åtgärderna omfattar både nya …

Använd kylningen smart

Sommarsolen är hett efterlängtad, men när vädret blir alltför varmt behövs det vanligen också kylning. Kylning av hemmet höjer boendekomforten. Både ventilations- och kylapparaterna kräver också översyn då och då. …

Klimatdeklaration för byggnader

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen (2.3.2021) en översikt över utkastet till förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt byggande och gör det möjligt att …

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991, det vill säga 30 år. Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen …

Nya bestämmelser från årsskiftet

Ändringar i bestämmelserna om byggnaders brandsäkerhet, förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar samt ändringar i lagen om …

Ventilationsinspektioner-projektet

Projektet Ventilationsinspektioner genomförs av FINVAC i sammarbete med Metropolia, Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI och VVS Föreningen i Finland. Projektet finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att utvärdera alternativa inspektions- …

Nordiskt projekt inom ventilation

Syftet med detta projekt är att jämföra nordiska ventilationsbestämmelser och riktlinjer och identifiera möjligheterna att förbättra riktlinjernas enhetlighet för bättre inomhusmiljökvalitet och energieffektivitet. Syftet är också att skapa en nordisk …

Nya krav fr.o.m. 1.1.2021

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den …

Cyberrisker inom husteknik

  Digitalisering och automatisering av husteknik minskar utan tvivel på kostnader och klimatpåverkan. Riskerna med digitalisering är stora men det får trots det inte stoppa utvecklingen och omfattande ibruktagande av …

Ny rapport om munskydd och ventilation i samband med Covid-19

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och inom kollektivtrafiken. Det framgår av en rapport …

Lägenhetsspecifika vattenmätare ska i fortsättningen vara fjärravläsbara

De lägenhetsspecifika mätare för kallt och varmt vatten som installeras i nya byggnader (bygglov efter 23.11.2020) ska i fortsättningen vara fjärravläsbara. I gamla byggnader gäller kravet de mätare som installeras …

Statsunderstöd fick de som övervägt att byta från oljeuppvärmning att skrida till verket

Under de två första månaderna ansökte sammanlagt 5 200 småhusägare om det nya understödet som uppmuntrar till byte från oljeuppvärmning. Understödet har sedan början av september beviljats som en del …

Ny förordning ställer krav på energiprestandan för installationssystem

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den …

Helsinki Energy Challenge fick hundratals förslag

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och invigde den 27 februari 2020 den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. Med tävlingen söker man efter lösningar som …

Energirelaterade konsekvenser i bebyggelsen orsakad av Coronapandemin

Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. Energimyndigheten har finasierat en kunskapskartläggning som gjorts under ledning av Thomas Olofsson …

Understöd för att frångå oljeuppvärmning

Med hjälp av statsunderstöd uppmuntrar man småhusägare till att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta det med andra uppvärmningsformer. Enligt regeringsprogrammet skall avveckling av fossilolja för uppvärmning ske gradvis fram till början …

Hösten är bakom dörren – dags att utföra service på hustekniken

Sommaren närmar sig sitt slut. Nu är det dags att utföra service och kontrollera fastighetens tekniska system, innan uppvärmningssäsongen börjar. Förutom boendekomfort och driftsäkerhet medför regelbunden service även kostnadsbesparing. På …

Styrning av byggande

Det är miljöministeriet som ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av byggandet i Finland. Ministeriet bereder och utvecklar lagstiftning och andra bestämmelser som gäller byggande och upprätthåller byggbestämmelsesamlingen. I …

Låt vattnet rinna, om byggnaden inte använts på en tid

  Vattnet som vattenverken levererar uppfyller kraven för hushållsvattnets kvalitet i lagstiftningen. Vattenverken och hälsoskyddsmyndigheterna övervakar kvaliteten på vatten som levereras av vattenverk. Vattnet kommer från vattenverkets nät till din …

Kansliet är stängt 22.6-31.7

Föreningens kansli håller sommarstängt 22.6-31.7.2020. Ifall du har något du vill ha hjälp med, lönar det sig att ta kontakt nu före midsommar. Vi önskar alla en trevlig sommar!

VVS-tidningen på webben

VVS Föreningen erbjuder nu alla möjlighet att läsa årets nummer av VVS-tidningen i PDF-format på webben. Vi har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda fysiska evenemang för tillfället pga. COVID-19 pandemin …

Forskare begär åtgärder

Ett flertal forskare har skrivit under en begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar. Engelskspråkiga versionen har publicerats 14.4.2020 på SCANVAC:s webbisda. SCANVAC: Begäran om åtgärder mot luftburen överföring …

Fastighetsskötselns betydelse för hindrande av Coronavirusets spridning

Europeiska VVS-föreningarnas förbund REHVA har publicerat en sammanfattning (REHVA guidance document) om hur Coronaviruset (SARS-CoV2) kan sprida sig och hur man hindrar det i byggnader samt öppnat en webbsida om …

#testaentidskrift

Visste du att det finns närmare 100 tidskrifter i Svenskfinland. VVS-tidningen är en av dem. Nyfiken på tidskrifter? Under tiden 30.3-5.4 kan du beställa ett provexemplar av en tidskrift. De …

Koldioxidsnålt byggande

Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande och byggnader har en betydande roll i detta. År 2017 offentliggjorde miljöministeriet en färdplan för koldioxidsnålt byggande, som …

Långsiktiga renoveringsstrategin kan kommenteras

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hög grad av energieffektivitet och blir …

Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader

På statsrådets sida har publicerats en ny publikation som handlar om renovering av fukt- och mikrobskadade byggnader och behandlar de olika faserna i ett renoveringsprojekt, reparationsprojektering och lagstiftningen på området. Utöver …

Lagförslag om mätning och fakturering av uppvärmning, kylning och lägenhetsspecifik vattenförbrukning

Nu kan du kommentera lagförslaget, med vilken förnyas mätning och fakturering av fjärrvärme, fjärrkyla och tappvarmvatten. Avsikten är att styra vattenförbrukningen att bli mera energieffektiv och att göra faktureringen mera …

God Jul & Gott Nytt År 2020

Föreningens kansli är stängt 21.12.2019 – 1.1.2020. Vi önskar alla er riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2020!

Lunchinfon om koldioxidsnålt byggande

Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande och byggnader har en betydande roll i detta. Kom och hör föreningens verksamhetsledare Siru Lönnqvist berätta vad detta …

Fukthantering

För tillståndspliktiga byggprojekt har det sedan 1 januari 2018 varit obligatoriskt att göra upp en fuktsäkerhetsbeskrivning, det kräver miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion. Syftet med förordningen är att undvika …

Lyckat fabriksbesök

Norra- och Vasa lokalavdelning åkte på fabriksbesök till Oras kranfabrik i Raumo och Ido porslinsfabrik i Ekenäs. Resan startade på torsdag kväll med busstransport till Björneborg för middag med Oras …

Höst- och valmötet hölls 1.11.2019

Föreningens medlemmar samlades till höst- och valmöte den 1 november i mötesrum på Viking XPRS. På mötet godkändes stadgeändringar samt verksamhetsplan och budget för år 2020. Det beslöts att medlemsavgifterna …

Berätta din åsikt!

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver att EU:s alla medlemsstater ska fastställa en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostadshus och byggnader som inte är …

Känner du till kravet på läckagekontroll?

Stationära kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar och -kretsar som innehåller F-gas ska kontrolleras regelbundet. Det är anläggningens innehavare eller ägare som skall se till att detta blir gjort. Fluorerade växthusgaser (F-gaser) …

Detta infopaket kan du inte missa

Höstens infoturné arrangeras av VSF i samarbete med Svenska Byggmästare- och Ingenjörs-förbundet YH i Finland. Kom och hör hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen. På tillfället får du även höra …

Infoturné 2019 fortsätter i september

VSF:s och Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finlands infoturné fortsätter nu på hösten. Kom och hör hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen och om brandsäkerhet i byggnader. Pricka redan …

Trevlig sommar!

Kansliet är stängt 24.6-2.8.2019. Vi önskar alla en trevlig sommar!

Avloppsvattenhantering i glesbygden

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förändrades under våren 2017. Den uppdaterade miljöskyddslagen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017. Miljöskyddslagen innehåller minimikrav på reningen, uppgifter om hur kravet …

Finland renoveringsstrategi under beredning

Senaste versionen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) godkändes i juni 2018, varefter Finland, likt alla andra EU:s medlemsländer, gavs 20 månader tid att införa …

Infoturné 2019

VVS Föreningen i Finland arrangerar i samarbete med Svenska Byggmästare- och Ingenjörs-förbundet YH i Finland infotillfällen runt om i Svenskfinland angående byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år.     …

Vilka VVS-produkter får användas i Finland?

Förr var svaret på denna fråga ganska enkel, de produkter som var typgodkända här i Finland och de vars funktionalitet under drift var känd. Idag är det inte lika lätt …

God fortsättning på det nya året!

Vi har ett nytt verksamhetsår åter framför oss. Året för med sig några förändringar. Föreningen har en ny styrelseordförande, Patrik Flöjt. Patrik kommer från Norra lokalavdelningen. Han är ivrig över …

God Jul och Gott Nytt År!

Föreningens kansli är stängt mellan jul och nyår (22.12.2018-3.1.2019).

EU:s produktdatabas EPREL

För att man bättre skall hitta produktinformation och för att bättre kunna utöva marknadsövervakning utarbetas som bäst en produktdatabas. Det är obligatoriskt för alla leverantörer, det vill säga tillverkare och …

Lyckad julfest

Föreningens traditionella julfest firades fredagen 14.12.2018 i Tekniskas salar i Helsingfors. Innan festen började hölls julmötet, där fyra nya medlemmar och en understödande medlem godkändes samt tackades föreningens avgående ordförande Rainer …

Mycket intresse för inneluftfrågor på Omakoti-mässan

Sisäilmainfopiste – Inneluftinfo är branschföreningarnas gemensamma infokanal till konsumenter. I verksamheten deltar: Allergi-, Hud- och Astmaförbundet Andningsförbundet Asumisterveysliito AsTe Miljöministeriet Sisäilmayhdistys Social- och hälsovårdsministeriet Strålsäkerhetscentralen (STUK) VVS Föreningen i Finland …

Styrelsen för år 2019 vald

Föreningens höst- och valmöte arrangerades i samband med FinnBuild-mässan i Helsingfors 12.10. Ca 50 medlemmar deltog på mötet där det slogs fast verksamhetsplan och budget för år 2019 samt valdes …

Måste jag förnya mitt avloppsvattensystem?

Skyldigheten att behandla avloppsvatten gäller i regel alla fastigheter där det uppkommer hushållsavloppsvatten, såväl bostäder för permanent boende som fritidsbostäder. Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, ska anslutas till verkets avloppsnät, …

Avlopp

Husets avloppsvattnet kan ledas till det kommunala avloppssystemet, vattentjänstandelslagets avlopp eller fastighetens egna avloppsvattenbehandling. Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp Om fastigheten är ansluten genom tomtavlopp till det kommunala eller vattentjänstandelslagets …

Vatten

Bostadens vatten kan ledas till fastigheten från kommunens vattenledning, vattentjänstandelslagets vattenledning eller från egen brunn. Kommunal vattenledning Den kommunala vattenledningen är den enklaste lösningen för hemmets vattenförsörjning på områden, där …

Energieffektivitet

Byggnadernas energiförbrukning står för ca 30 % av Finlands växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att tänka på energieffektivitet både vid nybyggnation, reparation och renovering. Kraven på energiprestandan för nya byggnader …

Ventilation

Ett ventilationssystem definieras genom hur luften avlägsnas från rummet och hur den ersättande luften, dvs. tilluften, kommer in. Det finns tre olika typer av ventilationssystem: självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk till- och frånluft. …

Uppvärmning

Värmeproduktion och värmealstring Traditionellt har man med värmeproduktion avsett omvandlingen av den energi som binds vid bränslet till värme. Bränslet kan vara t.ex. naturgas, stenkol, torv, ved, olja eller biobränsle. …

Värmefördelning

Värmefördelningssystemet överför värmen från värmeproduceringsanordningen till det egentliga användningsobjektet. Grundlösningar för värmefördelning och -avgivning är vattenburna eller elradiatorer eller golvvärme. Rumsvisa eluppvärmningsanordningar, såsom elradiatorer eller elkablar fungerar även som värmealstrare. …

Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader och arbetstagare

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska samla in uppgifter om arbetstagarna. Den som beställer ett byggarbete lämnar anmälan om entreprenader …

Brunnar

Det naturliga grundvattnet i Finland har i allmänhet av god kvalité. Brunnsvattnet är grundvatten, som består av regn och smältvatten som absorberats av jordmånen. Vattnet har renats då det passerat …

Energicertifikat

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och …

Värmepumpar

En värmepump distribuerar värmeenergi från låg temperatur till högre. För distributionen av värmeenergi behöver kompressorns pumparbete extern energi, i allmänhet elenergi. Värmekoefficienten (COP) beskriver värmepumpens effekt. Den berättar hur mycket …

Ny registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018 i alla EU-länder. Även vi i VSF har vidtagit erforderliga åtgärder för att försäkra oss om att vi fyller …

Vad har ändrat i bestämmelserna

Alla byggprojekt som påbörjats efter 1.1.2018 skall byggas enligt de nya förordningarna. Tidigare har Finlands byggbestämmelsesamlings delar (t.ex. D1 och D2) innehållit såväl föreskrifter som anvisningar och förklaringar. I praktiken …

Robin Gottberg fortsätter som viceordförande

Föreningens höst- och valmöte arrangerades 3.11.2017 i Tallinn. På mötet godkändes verksamhetsplan samt budget för år 2018. Robin Gottberg fortsätter som viceordförande 2018-2019 och Peter Lindström, Patrik Flöjt och  Roland …

0 comments

Årsmöte på Mirka 25.4.2017

Föreningens årsmöte gick av stapeln 25.4.2017 på Mirka i Jeppo. Efter behandling av föreningens verksamhet och ekonomi 2016 hade medlemmarna möjlighet att bekanta sig med Mirkas utbildningscentrum samt värmelösningar, biokraftverket …

Kompetenser och säkerhetskort

FISE-kompetenser FISE är ett inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem. FISE upprätthåller ett kompetensregister. FISE är av byggnads- och …

Byggnadens inomhusklimat

Många bostäder, arbetsplatser, skolor och daghem lider av problem med inomhusluften i någon grad. Fuktskador, bristfällig luftcirkulation och ämnen som frigörs från byggnadsmaterial har lett till att planerare, uppförare, ägare …

CE-märkning av byggprodukter

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2013. Efter detta är CE-märkning obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det …

0 comments

Offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling bör man följa bestämmelser som reglerar bland annat de olika skedena i konkurrensutsättningen, uppsättande av anbudsdokumenten, annonsering om upphandling och underskrivande av upphandlingskontrakten. Lagstiftningen om offentlig upphandling …

Upphävda byggbestämmelser

Ibland behöver man veta vad det stod i byggbestämmelserna tidigare. Gamla, upphävda byggbestämmelser hittar du på miljöministeriets webbsida Upphävda byggbestämmelser (längst ner på sidan)