Vilka vi är

VVS Föreningeni Finland rf är en ideell intresseförening för personer på VVS-branschen. Vårt kansli ligger i Gamlas, på adressen Cittertorget 5, 00420 Helsingfors.

Vår verksamhetsledare heter Siru Lönnqvist.

Du når oss via e-posten info@vvsfinland.fi eller på telefonnumret 050 512 4369.

 

Vår webbplats www.vvsfinland.fi

 

Medlemsregistret

VVS Föreningen i Finland rf (senare föreningen) är personuppgiftsansvarig i förhållande till medlemsregistret. Consilia Solutions Ab levererar vårt medlemsregister (Membra).
I medlemsregistret samlar vi in personuppgifter i enlighet med föreningslagen och bokföringslagen samt uppgifter som är av kulturellt och historiskt värde för föreningen. Registret används också för fakturering av medlemsavgiften.

Dessa uppgifter samlas i vårt register:

 • Medlemsnummer
 • Namn
 • Kön
 • Födelsedag
 • Adress
 • E-post
 • Telefon
 • Företag
 • Titel
 • Eventuella separata faktureringsuppgifter (elektronisk faktura / faktura till arbetsplatsen)
 • Medlemstyp
 • Lokalavdelning
 • Förtroendeuppgifter
 • Utmärkelser erhållna av föreningen
 • Medlemsavgiftsbetalningsuppgifter
 • Information om deltagande i möten och evenemang

Uppgifter samlas in från den registrerade själv. Från banken får vi betalningsuppgifter.

Föreningens verksamhetsledare samt av styrelsen utsedd styrelseledamot har möjlighet att logga in i medlemsregistret för att se och ändra uppgifter.
Lokalavdelningens styrelse har möjlighet att få en Excel-fil per e-post, innehållande den egna lokalavdelningens medlemmar med kontaktuppgifter (namn, adress, e-post och telefon), för att möjliggöra lokalavdelningens verksamhet. Excel-filen raderas genast då uppgifterna granskats eller efter det att ett evenemang hållits.

För utskick av VVS-tidningen överlåter vi medlemmarnas namn- och adresslista via e-post till Idelhöjd Ab som sänder den tillsammans med tryckfärdiga tidningen till tryckeriet Grano Oy.

Föreningens elektroniska nyhetsbrev sänds med verktyget MailerLite. För att kunna sända det för vi över namn och e-postadress till verktyget, där de sparas. En medlem kan när som helst meddela att hen inte längre vill motta elektroniska nyhetsbrev.

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister eftersom föreningslagen kräver att föreningar har medlemsregister. Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår. Efter att medlemskapet upphört förvarar vi medlemsuppgifterna för medlemmar som innehaft förtroendeuppdrag eller erhållit utmärkelser fortsättningsvis för kulturella och historiska ändamål och alla andra uppgifter förutom namn, information om av föreningen erhållna förtjänstmärken och vilken lokalavdelning man tillhört, raderas därefter.

Medlemmens rättigheter

Medlemmen har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har lagrats i medlemsregistret. Utdraget erhålls skriftligen per e-post eller brevledes inom en månad genom att kontakta föreningens verksamhetsledare Siru Lönnqvist, tfn 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi.

Medlemmen har rätt att korrigera sina uppgifter genom att kontakta föreningen. Medlemmen har även möjlighet att registrera sig på föreningens webbsida vvsfinland.fi, varefter medlemmen har möjlighet att logga in på webbsidan. Vid registreringen sparas på webbsidan namn och e-post. Som inloggad på webbsidan har medlemmen möjlighet att se sina egna kontaktuppgifter och korrigera dem.
En medlem som inte längre vill ha sina uppgifter i medlemsregistret kan vara i kontakt med verksamhetsledare Siru Lönnqvist, tfn 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi. Medlemmen har rätt att få sina uppgifter raderade. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

En person vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga på föreningens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan till Dataskyddsombudsmannen. www.tietosuoja.fi

 

Kundregistret

VVS Föreningen i Finland rf (senare föreningen) är personuppgiftsansvarig i förhållande till kundregistret. Consilia Solutions Ab levererar vårt kundregister (Membra).

Dessa uppgifter samlas i vårt register:

 • Kundnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefon
 • Eventuella separata faktureringsuppgifter (elektronisk faktura / faktura till arbetsplatsen)
 • Språk

Uppgifter samlas in från den registrerade själv. Från banken får vi betalningsuppgifter.

Föreningens verksamhetsledare samt av styrelsen utsedd styrelseledamot har möjlighet att logga in i kundregistret för att se och ändra uppgifter.

För utskick av VVS-tidningen överlåter vi prenumeranters namn- och adresslista via e-post till Idelhöjd Ab som sänder den tillsammans med tryckfärdiga tidningen till tryckeriet Grano Oy.

Personuppgifterna används för att verkställa de praktiska arrangemangen i anslutning till föreningens evenemang och VVS-tidningen. Registret består av personuppgifter på dem som anmält sig och deltagit i evenemang eller prenumererat VVS-tidningen.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har lagrats i kundregistret. Utdraget erhålls skriftligen per e-post eller brevledes inom en månad genom att kontakta VVS Föreningen i Finlands verksamhetsledare Siru Lönnqvist, tfn 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi.

Den registrerade har rätt att:

 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina uppgifter avlägsnade ur registret
 • begränsa behandlingen av uppgifterna

Begäran ska sändas via e-post till siru.lonnqvist@vvsfinland.fi eller som vanlig post till VVS Föreningen i Finland rf, Cittertorget 5, 00420 Helsingfors.

En person vars uppgifter finns i kundregistret har rätt att klaga på föreningens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan till Dataskyddsombudsmannen. www.tietosuoja.fi