Nya graddagstal

Normeringen av förbrukningen av uppvärmningsenergi uppdateras – graddagstalen för uppvärmning har beräknats enligt en ny klimatologisk jämförelseperiod Utgångspunkten för en ändamålsenlig energianvändning samt effektivisering av energianvändningen är att man följer …

Känner du till att K1 förnyats?

Publikationen K1, som innehåller föreskrifter och anvisningar för fjärrvärme i byggnader uppdaterades senaste år. Det är Finsk Energiindustri som utger anvisningarna. Största förändringen hänför sig till dimensioneringstemperaturen, som sänkts från …

Nya krav fr.o.m. 1.1.2021

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den …