Prenumerera på Finlands enda svenskspråkiga facktidskrift inom vvs-branschen

VVS värme- och sanitetsteknikern

Jag beställer tidskriften VVS värme- och sanitetsteknikern (4 nummer /år)

som fortlöpande prenumeration, pris 32 €/år inom Finland (utrikes 40 €/år)

Jag vill ha tidningen sänd till:


Faktureringsadress

(om ej samma som tidningens postadress)