Prenumerera på Finlands enda svenskspråkiga facktidskrift inom vvs-branschen

VVS värme- och sanitetsteknikern

    Jag beställer tidskriften VVS värme- och sanitetsteknikern (4 nummer /år)

    som fortlöpande prenumeration, pris 34 €/år inom Finland (utrikes 43 €/år)

    Jag vill ha tidningen sänd till:


    Faktureringsadress

    (om ej samma som tidningens postadress)