VVS Värme- och Sanitetsteknikern

VVS-tidningen utges av VVS Föreningen i Finland. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Tidtabell för utgivning och material 2019

  • 1/2019   vecka 7
  • 2/2019   vecka 19
  • 3/2019   vecka 38
  • 4/2019   vecka 48

Färdigt material 14 dagar före utgivning. Övrigt material 30 dagar före utgivning.

 

Upplaga: 1 500 ex.

 

PRENUMERATIONSPRIS 2019

 

  • 32 € inom Finland
  • 40  € utrikes

 

PRENUMERATIONER OCH ADRESSER

Siru Lönnqvist

tel: 050 512 4369

info@vvsfinland.fi

 

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Magnus Hallberg

gsm: 0500 479 609

hallberg.magnus@outlook.com

 

REDAKTION

Börje Takolander

Robert Wiklund

Niclas Erlin

Siru Lönnqvist

 

Annonser

Börje Takolander

gsm: 044-322 3956

borje.takolander@vvsfinland.fi

 

Ladda ner mediekortet här: