VVS Värme- och Sanitetsteknikern

 

VVS-tidningen utges av VVS Föreningen i Finland. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Läs tidigare nummer…

 

Tidtabell för utgivning och material 2022

1/2022  utkommer  vecka 7 (18.2), material deadline 24.1

2/2022   utkommer vecka 19 (13.5), material deadline 18.4

3/2022   utkommer vecka 39 (30.9), material deadline 5.9

4/2022   utkommer vecka 49 (9.12), material deadline 14.11

Material kan sändas till info@vvsfinland.fi.

Upplaga: 1 500 ex.

 

PRENUMERATIONSPRIS 2022

 

  • 32 € inom Finland
  • 40  € utrikes

 

PRENUMERATIONER OCH ADRESSER

Siru Lönnqvist

gsm 050 512 4369

info@vvsfinland.fi

 

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Robert Wiklund

gsm 040 868 3286

robert.wiklund@vvsfinland.fi

 

REDAKTION

Magnus Hallberg

Börje Takolander

Niclas Erlin

Siru Lönnqvist

 

ANNONSER

Börje Takolander

gsm 044 322 3956

borje.takolander@vvsfinland.fi

Ladda ner mediekortet här:   VVS MEDIEKORT 2022

 

Tidskriften understöds av