VVS Värme- och Sanitetsteknikern

 

VVS-tidningen utges av VVS Föreningen i Finland. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Läs årets nummer…

Tidtabell för utgivning och material 2020

  • 1/2020   vecka 7
  • 2/2020   vecka 19
  • 3/2020   vecka 38
  • 4/2020   vecka 48

Färdigt material 14 dagar före utgivning. Övrigt material 30 dagar före utgivning.

 

Upplaga: 1 500 ex.

 

PRENUMERATIONSPRIS 2020

 

  • 32 € inom Finland
  • 40  € utrikes

 

PRENUMERATIONER OCH ADRESSER

Siru Lönnqvist

gsm 050 512 4369

info@vvsfinland.fi

 

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Robert Wiklund

gsm 040 868 3286

robert.wiklund@vvsfinland.fi

 

REDAKTION

Magnus Hallberg

Börje Takolander

Niclas Erlin

Siru Lönnqvist

 

Annonser

Börje Takolander

gsm 044 322 3956

borje.takolander@vvsfinland.fi

 

Ladda ner mediekortet här: