Föreningens alla medlemmar hör till någon lokalavdelning. Sådana finns i Helsingfors, Jakobstad (Norra), Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland. Lokalavdelningarna arrangerar egna till de lokala aktiviteterna anslutna program. På detta sätt kommer föreningsverksamheten nämare de enskilda medlemmarnas intressen och långa resor kan undvikas.