Senaste nytt

Legionella

Legionella kan orsaka den allvarliga legionärssjukan hos människor. I Finland statistikförs i genomsnitt 30 fall per år. Legionellasmittan fås vanligtvis genom inandning av vattenaerosoler i duschen eller bubbelpoolen. Legionellabakterien smittar …

På valmöte valdes förtroendepersoner för 2024

Föreningens medlemmar samlades till stadgeenligt valmöte den 15 november. I år skulle väljas viceordförande samt tre ledamöter till styrelsen.     Styrelsen fick följande sammansättning för år 2024: ordförande     Patrik …

Årsklocka för småhus

För att en fastighet skall fungera som planerat, krävs det att man regelbundet underhåller och kontrollerar att allt fungerar felfritt. Det är alltid förmånligast att åtgärda fel och brister i …