Vasa (VA, grundad 1962)

VSF Vasa lokalavdelningsstyrelse 2019:

Ordförande

Benny Mörk
044 252 6650
benny.mork@morkror.fi

Kassör

Mikael Enkvist
040 510 3544
mikael.enkvist@onninen.fi

Viceordförande

Roland Westerback
050 552 9669
roland.westerback@netikka.fi

Klubbmästare

Tom Westerdahl
040 581 7179
tom.westerdahl@netikka.fi

Sekreterare

Anders Böling
050 378 7698
anders.boling@ecomont.fi

Ledamot

Christian Höckert
040 777 4901
ch-ror@hotmail.com

Ledamot

Joakim Norrgård
050 589 3344
norrgardjoakim@gmail.com