Hösten och uppvärmningssäsongen är här

I september-oktober svalnar vädret oundvikligen. I början av uppvärmningssäsongen är det dags att kontrollera värmesystemets funktion, men det är också en bra tidpunkt att tänka på ditt hems energiförbrukning i sin helhet. Husets höstunderhåll garanterar inte bara energibesparingar utan även boendekomfort.

Nästan 80 procent av en hushållens energiförbrukning går till uppvärmning av byggnaden och tappvarmvattnet. Då bostäderna står för nästan 40 procent av finländarnas växthusgasutsläpp är det extra viktigt att värma upp energieffektivt.

Helheten avgör

De mest betydande energigärningarna i hushåll kan göras inom uppvärmning, ventilation och vattenanvändning. Tack vare de varma somrarna har även kylning blivit en del av denna helhet. Det hur ventilationen fungerar har också en betydande effekt på värmebehovet, speciellt värmeåtervinning från frånluften minskar energibehovet. Då du väljer uppvärmningssystem eller renoverar ett befintligt är det värt att noga överväga helheten: behovet och dimensioneringen av uppvärmning, kylning, ventilation och tappvarmvatten.

 

Testa att allt fungerar

I början av uppvärmningssäsongen är det skäl, förutom att öppna sommarventilen, att testa funktionen hos radiatorer och termostater genom att vrida dem från ett ytterläge till ett annat och känna om radiatorn börjar värmas upp. Det är en bra idé att mäta och följa med rumstemperaturerna under hela uppvärmningssäsongen. En energieffektiv temperatur är 20–22 ° C, i sovrummet en till två grader lägre.

Se till att samtidig uppvärmning och kylning inte är möjlig. Man måste komma ihåg att stänga av kylning i ventilations- och kylaggregat eller eventuell annan automatisk kylning, annars kan det gå så att till exempel luftvärmepumpen börjar kyla när du tänder på i eldstaden.

Om golvvärmen i tvättrummen ännu inte är påslagen, är det skäl att senast nu slå på den. Korrekt injusterad golvvärme känns bara lite varm under fötterna. Mest energieffektivt är det att använda tidsinställning för temperaturreglering.

 

Ventilationen skall alltid fungera

Ventilationen huvudsakliga syfte är föra bort föroreningar, fukt och överloppsvärme i inomhusluften och byta ut den mot ren luft. Luften i en bostad borde bytas ut ungefär en gång per två timmar. Luftbyte skall ske kontinuerligt, så till exempel en maskinell ventilation skall vara på hela tiden. Ventilationen i tvättrum måste fungera, för att tvättrummet ska torka efter en dusch. Vid uppvärmning av bastu kan ventilationen i bastun minskas om frånluftsventilationen går att justera.

 

Underhållsarbeten i ett egnahemshus på hösten i ett nötskal:

  • Kontrollera värmesystemets funktion och förtrycket i expansionskärlet.
  • Justera termostater och följ med rumstemperaturer. Lämplig temperatur i vistelserum är 20–22 grader.
  • Stäng av kylning och slå på värmeåtervinning i ventilationsaggregatet.
  • Justera ventilationsaggregatets eftervärmning till 16–17 grader.
  • Vrid ventilerna för ersättningsluft till vinterläge, men stäng inte helt.
  • Justera ventilationsfläktens effekt efter behov i vardagen.
  • Kontrollera och byt fönster- och dörrtätningar vid behov.
  • Kontrollera att utomhusbelysningen är i skick.
  • Rengör rännor och regnvattenbrunnar.

 

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. VVS Föreningen deltar i Kommunikationsforumet för husteknik. Forumets verksamhet samordnas av Motiva.