Energieffektiv luftkonditionering – samlade tips för yrkesmän inför sommaren

På sommaren är det bra att kontrollera att temperaturen och ventilationen på kontoret är rätt inställd, eftersom dessa har stor inverkan på trivseln och arbetseffektiviteten, men också på energiförbrukningen. Luftkonditionering …

Energieffektivitet genom smart användning och underhåll av husteknik

VVS Föreningen deltar i kommunikationsforumet för husteknik, som erbjuder aktuell information till dem som äger och ansvarar för underhållet av byggnader om hur byggnaders energiprestanda kan förbättras, genom att korrekt …

Rådgivning och utbildning om renovering betonas i färdplanen som sträcker sig till 2030

Genomförandet av Finlands långsiktiga renoveringsstrategi 2020–2050 påskyndas genom en färdplan och genomförandeplan som publicerades i dag och som sträcker sig fram till 2030. De 17 föreslagna åtgärderna omfattar både nya …