Fastighetsskötselns betydelse för hindrande av Coronavirusets spridning

Europeiska VVS-föreningarnas förbund REHVA har publicerat en sammanfattning (REHVA guidance document) om hur Coronaviruset (SARS-CoV2) kan sprida sig och hur man hindrar det i byggnader samt öppnat en webbsida om …

#testaentidskrift

Visste du att det finns närmare 100 tidskrifter i Svenskfinland. VVS-tidningen är en av dem. Nyfiken på tidskrifter? Under tiden 30.3-5.4 kan du beställa ett provexemplar av en tidskrift. De …

Koldioxidsnålt byggande

Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande och byggnader har en betydande roll i detta. År 2017 offentliggjorde miljöministeriet en färdplan för koldioxidsnålt byggande, som …