Kansliet är stängt 22.6-31.7

Föreningens kansli håller sommarstängt 22.6-31.7.2020. Ifall du har något du vill ha hjälp med, lönar det sig att ta kontakt nu före midsommar. Vi önskar alla en trevlig sommar!

Låt vattnet rinna, om byggnaden inte använts på en tid

  Vattnet som vattenverken levererar uppfyller kraven för hushållsvattnets kvalitet i lagstiftningen. Vattenverken och hälsoskyddsmyndigheterna övervakar kvaliteten på vatten som levereras av vattenverk. Vattnet kommer från vattenverkets nät till din …

VVS-tidningen på webben

VVS Föreningen erbjuder nu alla möjlighet att läsa årets nummer av VVS-tidningen i PDF-format på webben. Vi har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda fysiska evenemang för tillfället pga. COVID-19 pandemin …