Långsiktiga renoveringsstrategin kan kommenteras

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hög grad av energieffektivitet och blir …

Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader

På statsrådets sida har publicerats en ny publikation som handlar om renovering av fukt- och mikrobskadade byggnader och behandlar de olika faserna i ett renoveringsprojekt, reparationsprojektering och lagstiftningen på området. Utöver …

Lagförslag om mätning och fakturering av uppvärmning, kylning och lägenhetsspecifik vattenförbrukning

Nu kan du kommentera lagförslaget, med vilken förnyas mätning och fakturering av fjärrvärme, fjärrkyla och tappvarmvatten. Avsikten är att styra vattenförbrukningen att bli mera energieffektiv och att göra faktureringen mera …