VVS-tidningen på webben

VVS Föreningen erbjuder nu alla möjlighet att läsa årets nummer av VVS-tidningen i PDF-format på webben. Vi har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda fysiska evenemang för tillfället pga. COVID-19 pandemin …

Forskare begär åtgärder

Ett flertal forskare har skrivit under en begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar. Engelskspråkiga versionen har publicerats 14.4.2020 på SCANVAC:s webbisda. SCANVAC: Begäran om åtgärder mot luftburen överföring …

Fastighetsskötselns betydelse för hindrande av Coronavirusets spridning

Europeiska VVS-föreningarnas förbund REHVA har publicerat en sammanfattning (REHVA guidance document) om hur Coronaviruset (SARS-CoV2) kan sprida sig och hur man hindrar det i byggnader samt öppnat en webbsida om …