Helsinki Energy Challenge fick hundratals förslag

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och invigde den 27 februari 2020 den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. Med tävlingen söker man efter lösningar som …

Energirelaterade konsekvenser i bebyggelsen orsakad av Coronapandemin

Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. Energimyndigheten har finasierat en kunskapskartläggning som gjorts under ledning av Thomas Olofsson …

Understöd för att frångå oljeuppvärmning

Med hjälp av statsunderstöd uppmuntrar man småhusägare till att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta det med andra uppvärmningsformer. Enligt regeringsprogrammet skall avveckling av fossilolja för uppvärmning ske gradvis fram till början …