CE-märkning av byggprodukter

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2013. Efter detta är CE-märkning obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det utfärdats en europeisk teknisk bedömning.

En CE-märkning som har fästs på en byggprodukt visar att produkten har testats med en testmetod enligt den harmoniserade produktstandarden och att produkten överensstämmer med den angivna prestandan. Det räcker att endast en egenskap hos produkten testas för att den ska få CE-märkas. Notera dock att CE-märkning inte är en kvalitetsmärkning och garanterar inte i sig att produkten kan användas i en byggnad i Finland.

Man bör alltid kontrollera att en en produkt som används i en byggnad passar för planerade användningen, de lokala förhållandena och kraven i byggbestämmelserna.

Målet är att förbättra jämförbarheten hos byggprodukterna. Planerare och konsumenter kan lätt jämföra olika byggprodukters prestandadeklarationer (DoP), när produktens egenskaper alltid anges på samma sätt. Det här underlättar också försäljningen av finländska produkter till övriga Europa.

Mera informationen hittar du här:

Lämna ett svar