Energicertifikat

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och uthyrning av stora byggnader och nya småhus.

Den som äger en byggnad ska skaffa ett energicertifikat i samband med förfarandet för bygglov för nybyggnad. Ett certifikat ska också finnas till hands när byggnaden, eller en del av den, säljs eller hyrs ut. Energiprestandaklassen ska också anges i försäljnings- och uthyrningsannonser. I vissa byggnader ska certifikatet hållas offentligt framlagt.

Energicertifikatet ska alltid upprättas av en behörig aktör som är registrerad i ARA:s register över upprättare av certifikat. Från och med den 1 maj 2015 har certifikaten upprättats i ARA:s register över energicertifikat.

Om fastigheten har ringa värde, om hyran är liten eller om objektet inte förevisas offentligt kan energicertifikatet upprättas med hjälp av en färdig blankett genom ett så kallat förenklat förfarande. Energicertifikat behövs inte för bl.a. fritidsbostäder och skyddade eller små byggnader på högst 50 m².

Bestämmelser om energicertifikat hittas bl.a. i

Om energicertifikat skrivs även i:

Lagen om energicertifikat för byggnader baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Mera information hittas även från

Här hittar du listor över personer som har rätt att upprätta energicertifikat, www.ara.fi.