Brunnar

Det naturliga grundvattnet i Finland har i allmänhet av god kvalité. Brunnsvattnet är grundvatten, som består av regn och smältvatten som absorberats av jordmånen. Vattnet har renats då det passerat genom jordlagren och samtidigt upptagit spårämnen som är viktiga för människans hälsa.

I allmänhet beslutar man att bygga en grävd brunn med cementringar eller en borrbrunn då fastigheten inte ingår i vattentjänstverkets verksamhetsområde och invånarna själva ska ansvara för vattenförsörjningen.

Mera info om brunnar hittar du bl.a. här: