Energieffektivitet

Byggnadernas energiförbrukning står för ca 30 % av Finlands växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att tänka på energieffektivitet både vid nybyggnation, reparation och renovering.

Kraven på energiprestandan för nya byggnader finns i Finland byggbestämmelse samling

Energiprestanda kraven skrivna på en allmän nivå hittar man i Markanvändnings- och bygglagen.

Krav på förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten hittas i

Övrigt material på webben:

Utrymmesspecifika utgångsvärden för beräkning av kylbehov och utförliga energiberäkningar (materialet än så länge endast på finska)