Boendehälsa

På Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) finns samlat information bland annat temperatur, ventilation, partiklar och fibrer i inomhusluften.

Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, äldrehem och andra motsvarande offentliga lokaler.

Om du misstänker sanitära olägenheter i bostaden eller i något annat motsvarande vistelseutrymme, ta alltid först kontakt med fastighetsägaren eller parten som svarar för fastighetens skötsel (oftast disponenten). Med en sanitär olägenhet avses en sjukdom som kan fastställas hos en människa, någon annan hälsostörning eller förekomst av en faktor eller ett förhållande som kan sänka hälsosamma förhållanden i livsmiljön för befolkningen eller en individ.

Läs mer Boendehälsa – Valvira