Radon i inomhusluften

Radon är en radioaktiv gas som kan komma in i huset i skadliga mängder. Du kan inte känna eller se radon, då den varken har någon lukt eller färg, så det enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är att mäta den. Radongasen  kan sippra in i bostaden via sprickor i husgrunden. Marken under huset är den viktigaste källan för radon inomhus.

Vi byggskedet är det viktigt att bygga radonsäkert, de lättaste sättet är att avvärja radonet preventivt. Men om radonhalten i inomhusluften är för hög kan man sänka halten t.ex. med en radonsugare.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten i Finland. STUK har mycket information om radon på sina webbsidor och de har även gett ut ett antal guider.

 

Du kan ändra textningen till svenska från videons inställningar.

Bild och video: STUK