Ny registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018 i alla EU-länder. Även vi i VSF har vidtagit erforderliga åtgärder för att försäkra oss om att vi fyller kraven i förordningen.
Vi har ju en lagstadgad skylldighet att upprätthålla ett medlemsregister. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen. Som medlem har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina uppgifter.
Här kan du ladda ner ”Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR”.