Mycket intresse för inneluftfrågor på Omakoti-mässan

Sisäilmainfopiste – Inneluftinfo är branschföreningarnas gemensamma infokanal till konsumenter. I verksamheten deltar:

  • Allergi-, Hud- och Astmaförbundet
  • Andningsförbundet
  • Asumisterveysliito AsTe
  • Miljöministeriet
  • Sisäilmayhdistys
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
  • VVS Föreningen i Finland

Verksamheten har pågått redan i 15 år. Förra året var inneluftinfo med på över 20 mässor och utbildningstillfällen.