God fortsättning på det nya året!

Vi har ett nytt verksamhetsår åter framför oss. Året för med sig några förändringar. Föreningen har en ny styrelseordförande, Patrik Flöjt. Patrik kommer från Norra lokalavdelningen. Han är ivrig över att få lotsa föreningen följande två år. Vår VVS-tidning utkommer med 4 nummer detta år och har en ny layout. Vi har ett fint gäng som under ledning av Magnus Hallberg gör tidningen. Redaktionen tar gärna emot artiklar eller tips över vad ni läsare skulle villa ha i tidningen (kan sändas till info@vvsfinland.fi). Inom kort lanseras föreningens nya webbsidor. I lokalavdelningarnas styrelser jobbar både gamla och nya medlemmar, och styrelserna arrangerar många intressanta evenemang i år. VSF kommer bl.a. att arrangera en infoturné i samarbete med SBIF om byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år nu under våren. Vi deltar i ett projekt som görs för miljöministeriet, där man samlar feedback om ventilationshandböckerna som publicerades senaste år. Efter ett års paus är vi igen med och arrangerar Rakennusten energiaseminaari 2019. Och som bekant hålls 4 föreningsmöten, av vilka det första äger rum 8.2.2019 i Ikalis.

Ser framemot att få jobba tillsammans med er igen detta år!
Siru Lönnqvist
VSF verksamhetsledare