Berätta din åsikt!

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver att EU:s alla medlemsstater ska fastställa en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder, både offentliga och privata, till ett byggnadsbestånd med en hög grad av energieffektivitet, där fossila bränslen fasas ut senast 2050 och för att underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader. Denna långsiktiga renoveringsstrategi 2050 bearbetas som bäst här i Finland. Motiva upprätthåller en webbsida på adressen motiva.fi/remppa, med information om projektet. Alla kan påverka genom att berätta sin åsikt via tjänsten dinåsikt.fi senast 30.9.2019.